T-Systems
Nordic TC A/S

 

Jesper Kryhlmand

Vore bestræbelser indenfor området ansvarlig virksomhedsdrift (corporate responsibility, CR) beror på de retningslinjer, der er fastlagt af ledelsen for T-Systems Nordic og hvis overholdelse også overvåges af ledelsen. Med hensyn til vort CR-arbejde gælder der følgende hovedpunkter:

  • Medarbejdernes velfærd (fremme af en bæredygtig livsstil i en digital verden)

  • Klima- og miljøbeskyttelse (miljøvenligt samfund)

  • Digital velvære (fremme af en bæredygtig livsstil i en digital verden)

  • Leverandørrelationer (lige chancer i informations- og videnssamfundet)

Disse emner kommer til at stå i fokus for vort CR-engagement i de kommende år og vil være vort bidrag til Deutsche Telekoms koncernstrategi. Som IT-udbyder øjner vi også potentialet for at kunne bidrage til beskyttelse af klima og miljø gennem digitale løsninger.  

I T-Systems Nordic gennemfører vi forskellige foranstaltninger for at fremme miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet. Vi deltager f.eks. i et træplantningsprojekt for at forbedre vort CO2-fodaftryk. Vi lejer også vore afdelinger og reducerer vores kontorplads som led i initiativet „New Normal“. Selv om vi er forholdsvist små, sørger vi for, at elektriciteten på vore afdelinger kommer fra miljøvenlig energi. T-Systems Nordic er fortsat fuldt engageret i den hele koncernen omfattende CR-strategi om at bruge 100 % vedvarende energi i 2021, og vi har købt grønne CO2-certifikater for 2021. 

Vi ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø for vore medarbejdere, kunder og partnere. Det er den centrale prioritet for de af os valgte nøgleområder. Det er blevet fastlagt af ledelsen for T-Systems Nordic og er indskrevet i vore retningslinjer for „employee relations“ og i vort sociale manifest. Arbejdsforholdene er baseret på respekt, mangfoldighed og åbenhed. De er fuldt ud i overensstemmelse med FN's verdenserklæring om menneskerettigheder.

Lige vilkår for adgang til informations- og videnssamfundet er også en del af vores strategi. Udover virksomhedskommunikation per e-mail, har vi i fællesskab med T-Systems Limited, som en del af T-Systems Northern Europe, indført et ugentligt møde ved det virtuelle „lejrbål“, som alle ansatte i T-Systems Northern Europe kan deltage i. Ved disse møder stilles aktuelle virksomhedsinformationer til rådighed; og der gives også adgang til dialog. De, der ikke kan deltage, kan finde tilsvarende oplysninger om de enkelte arrangementer på den lokale side i vores interne sociale netværk YAM United.

Jesper Kryhlmand
administrerende direktør i T-Systems Nordic A/S

 

Kort oversigt: De vigtigste fakta

Markeder, forretningsområder og markedsandele  
  • SAP, public cloud, managed infrastructure, internet of things  og digitale løsninger.
  • Desuden lægger vi vægt på SD-WAN (ngena), multi-cloud og sikkerhed.
Antal medarbejdere   Siden carve-out 30. august har T-Systems Nordic 38 medarbejdere.
Certificeret i henhold til  

ISO 14001 img:2015 

ISO 45001:2018 

Flere oplysninger på internettet   https://www.t-systems.com/dk
Branchekode   1887-1893
VAT/Momsnumre  

Danmark (1887) – DK 14815244
Sverige (1888) – SE 516403215
Finland (1889) – FI 17603705
Norge (1890) – NO 986087796
Estland (1891) – EE 101980744
Letland (1892) – LV 50203065041
Litauen (1893) – LT 100010973616

Afdelinger

 

Danmark – København (hovedafdeling/sales/delivery)
Sverige – Malmø og Stockholm (sales/delivery)
Finland – Helsinki (sales/delivery)
Norge – Oslo (afdeling)
Estland – Tallinn (afdeling)
Letland – Riga (afdeling)
Litauen – Vilnius (afdeling)

Finansielle nøgletal 2021  
  • Ordrer: EUR 38,2 Mio.
  • Omsætning: EUR 38,1 Mio.
  • EBIT: EUR 0,7 Mio.

Lige chancer i informations- og videnssamfundet: Møder ved „lejrbålet“

Udover virksomhedskommunikation per e-mail, har vi i fællesskab med T-Systems Limited, som en del af T-Systems Northern Europe, indført et ugentligt møde ved det virtuelle „lejrbål“, som alle ansatte i T-Systems Northern Europe kan deltage i. Ved disse møder stilles ikke kun aktuelle virksomhedsinformationer til rådighed; der gives også adgang til dialog. De, der ikke kan deltage, får de respektive oplysninger på den lokale YAM-United-side. 

På grund af pandemien arbejder vi alle mere eller mindre hjemmefra. Det har medført, at kollegaerne i stigende grad føler sig afskåret fra hinanden. Med møderne ved det virtuelle lejrbål kan vi nu atter tilbringe mere tid med hinanden. Det fremgår af de positive feedbacks, som vi har fået fra medarbejderne, at de oplever sig som bedre integreret og forbundet. Indenfor rammerne af et nyligt gennemført sikkerheds-audit var auditøren imponeret af, hvordan medarbejdernes sammenhold befordres, takket være disse ugentlige møder.

Møbeldonation – New Normal

T-Systems Nordic A/S har tilsluttet sig initiativet „New Normal“, som TSI har lanceret. Vi foretog en revision og fandt frem til, at afdelingen i Danmark kunne deltage i initiativet. Resultatet var en flytning til en ny placering med en reducering af arealet på 56 %. 

Da vi var flyttet til meget mindre lokaler og ikke kunne tage alle møbler med os, havde vi en masse kontormøbler, som vi ikke længere havde brug for. Derfor kontaktede vi en lokal skole og en almennyttig organisation, som kunne bruge vores overskydende kontormøbler.  

Plantning af et træ 2022

Med den globale opvarmning som udfordring ønskede vi at deltage i træplantningsprojektet for at reducere CO2-emissionerne og forbedre vores CO2-fodaftryk. Der er allerede blevet plantet flere træer som led i dette projekt, og vi vil plante flere træer på vore medarbejderes fødselsdage. Således inddrager vi vore medarbejdere i projektet.

Mehr... Alle News