T-Mobile
Czech Republic,
a.s.

Jose Severino Perdomo Lorenzo
generální ředitel

Naše agenda ESG img (prostředí, sociální otázky, řízení) je pro nás strategickou prioritou. Důsledně pracujeme na přibližování našich cílů v oblasti ESG a významu této agendy všem našim spolupracovníkům, zákazníkům a zainteresovaným lidem. Zavedli jsme novou strategii CSR (společenské odpovědnosti) v souladu se strategií EU ESG společnosti Deutsche Telekom a podle pracovní skupiny pro ESG. Kromě toho jsme aktivně usilovali o naplňování pilíře ochrany životního prostředí #GreenMagenta a začali jsme zavádět udržitelné obchodní praktiky a postupy ve všech svých oborech činnosti – od strategického plánování až po obchod. Naším cílem je maximalizace efektivního využívání zdrojů a snižování negativního působení na planetu a společnost. Z tohoto důvodu pocházela veškerá elektrická energie, kterou jsme spotřebovali v roce 2021, z obnovitelných zdrojů. Mimo to jsme zmenšili množství tištěných materiálů, obešli se bez nepotřebných plastů a napomáhali jsme použitým chytrým telefonům přejít do druhého života. 

V roce 2021 byly naše aktivity v oblasti #GoodMagenta ovlivněny dvěma významnými událostmi: zaprvé přetrvávající pandemií COVID-19 a zadruhé ničivým tornádem, které v červnu postihlo jih naší země. V obou těchto situacích jsme se zaměřili na účinnou okamžitou pomoc, přesto jsme byli schopni udržovat i své probíhající strategické plány směřující k podpoře udržitelnosti a zvláště digitální inkluze. Jsme odhodláni dlouhodobě podporovat vzdělávání. Investujeme do budování optických sítí, realizujeme moderní kampusové 5G sítě a vyvíjíme inovační centra, která spojují společnost a působí na pozitivní postoje k digitalizaci.

 

Stručně: Nejdůležitější fakta

Trhy, oblasti činnosti a tržní podíly

 

T-Mobile je největším provozovatelem v České republice a nabízí mobilní komunikační služby již 6,3 milionu zákazníků. Společnost neustále modernizuje a rozšiřuje svou komunikační strukturu, provozuje více než042 vysílačů 5G a pokrývá 21 procent české populace sítí páté generace. Jako digitální leader na trhu poskytuje T-Mobile díky výstavbě a rozšiřování optické infrastruktury podstatný příspěvek k digitalizaci České republiky a směřuje tak k realizaci své dlouhodobé vize propojené země.

T-Mobile spolupracuje s předními technickými univerzitami v České republice na výstavbě privátních kampusových 5G sítí pro průmyslové využití. Společné projekty ve formě inovačních hubů a zkušeben slouží k cílené podpoře digitalizace etablovaných podniků i startupů, a rovněž k dalšímu rozvoji inovačních sektorů v České republice.

T-Mobile je stabilní a silný partner pro podniky všech velikostí a nabízí jim nejmodernější výpočetní centra a pokroková řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo cloudových a systémových řešení využívají úřady a instituce i velké a malé podniky.

Mezi priority společnosti patří odpovědné a udržitelné obchodní postupy. Vedle plnění stanovených cílů v rámci iniciativy Green Deal se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na překlenování digitální propasti, psychické zdraví a podporu odpovědného obchodního jednání. Společnost cíleně podporuje obecně prospěšné organizace a jednotlivce, pomáhá v dobách krize a jeho pracovníci se pravidelně podílí na mnoha dobrovolnických činnostech v celé České republice.

Počet zákazníků

 

6 300 000

Počet zaměstnanců

 

323

Účast společnosti Deutschen Telekom AG od roku

 

1996

Certifikace dle

 

ISO 9001 img:2015   

ISO 14001 img:2015 

ISO 50001

Další informace na internetu

 

Další informace o společnosti najdete na  www.t-mobile.czwww.t-press.cz (mediální portál) a www.t-mobile.cz/udrzitelnost (informace o společensky prospěšných činnostech společnosti).

Ocenění a členství

Členství

 • A-CSR (Asociace společenské odpovědnosti)
 • APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí)
 • ČAEK (Česká asociace elektronických komunikací)  
 • Aliance pro mladé
 • Transparency International Club
 • UPP ČR (Unie podnikových právníků. Člen European Company Lawyers’ Association)
 • AmCham (Americká obchodní komora při Evropské unii)
 • ČNOPK (Česko-německá obchodní a průmyslová komora)
 • AKI (Asociace kritické infrastruktury)
 • SP ČR (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Ocenění

 • Český Top-Shop – mistoprodeje.cz – Magenta Experience Center
 • Ocenění ICONIC AWARDS 2021: Inovační architektura – výběr pro Magenta Experience Center (ID projektu: IAIA2021-13534) v kategorii ARCHITEKTURA – maloobchod
 • Ocenění Creative Retail Awards – druhé místo – Magenta Experience Center
 • TOP zaměstnavatel – první místo v kategorii telekomunikačních podniků – Svaz studentů a absolventů 

Angažovanost zaměstnanců

Tradiční interní benefiční akce „Pomáhejme příběhům“, firemní dobrovolnická akce „Den pro dobrý skutek“, interní sbírka pro oběti ničivého červnového tornáda, které zasáhlo oblasti Moravy a Lounska, sportovní činnosti pro dobrou věc: Toto je stručný seznam činností, v nichž se angažovali naši zaměstnanci. 

„Pomáhejme příběhům“ – zaměstnanci se rozhodli pro celkem 20 potřebných lidí. Po zveřejnění příběhu na našem intranetu museli zaměstnanci, kteří jej sepsali, nejprve sami darovat 40 eur, a pak mohli požádat kolegy, aby rovněž přispěli ke shromáždění celkové potřebné částky. Společnost T-Mobile se zavázala, že částku, která byla tímto způsobem shromážděna, zdvojnásobí. Celkem se zúčastnilo téměř 400 zaměstnanců. Dary zaměstnanců a společnosti dosáhly dohromady částky 40 900 eur. Tato iniciativa byla zaměřena na pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci (ve většině případů vlivem nemoci nebo nehody). 


Druhá interní sbírka byla ve prospěch oblastí postižených červnovým tornádem. Na této akci se podílelo 700 zaměstnanců, a celá částka byla poté společností T-Mobile Czech Republic zdvojnásobena. Celková darovaná částka dosáhla téměř 75 000 eur.

V rámci našeho dobrovolnického programu „Den pro dobrý skutek“ mohou naši zaměstnanci strávit jeden pracovní den v roce prací pro některou obecně prospěšnou organizaci. V roce 2021 se tohoto programu zúčastnilo přibližně 349 dobrovolníků. Jejich angažovanost pomohla zhruba 30 neziskovým organizacím. Dobrovolnický program byl bohužel ovlivněn lockdownovými opatřeními odůvodněnými pandemií COVID-19. Po zrušení omezení ovšem naši zaměstnanci dobrovolnické aktivity rychle obnovili.

 

Pomoc pro oblasti postižené tornádem

V červnu 2021 byla část České republiky zasažena ničivým tornádem, které úplně zničilo celou řadu obcí. Několik lidí při něm přišlo o život. Společnost T-Mobile Czech Republic okamžitě poskytla cílenou pomoc postiženým oblastem a nadále pomáhá tam, kde je třeba.

 • Společnost T-Mobile CZ darovala 200 000 eur prostřednictvím dobročinné organizace ADRA.
 • Kolem 700 zaměstnanců se podílelo na naší sbírkové akci organizované nadací VIA, při které se podařilo shromáždit více než 36 000 eur. Tato částka byla společností T-Mobile Czech Republic zdvojnásobena.
 • Všechny své zákazníky v zasažených oblastech podporujeme nabídkou bezplatných hovorů, SMS a dat.
 • Lidé postižení katastrofálním tornádem naléhavě potřebují psychologickou péči. Pro jsme poskytli terapeutickým pracovníkům na krizové telefonické lince bezplatné hovory a služby.
 • Humanitární pomocníci na místě od nás rovněž bezplatně obdrželi telefonní čísla a služby.
 • Od svých zákazníků postižených tornádem jsme objednali vánoční dárky pro svůj podnik.
 • Desítky našich zaměstnanců se nabídly jako dobrovolníci pro zasažené oblasti. Společnost poskytla těmto pomocníkům dva placené dobrovolnické dny.

Pomoc COVID-19

Pandemie COVID-19 podstatně ovlivnila naše životy i v roce 2021. Společnost T-Mobile Czech Republic proto i nadále podporovala znevýhodněné skupiny a postižené podniky. 

Pomáhali jsme rodinám s jediným rodičem tak, že jsme jim dali k dispozici notebooky, modemy a bezplatný přístup k internetu. Celkem od nás tuto pomoc obdrželo 500 rodin. 

Mimo to jsme zařízením pro seniory poskytli formou zápůjčky tablety. Aktuálně se v celé zemi nachází téměř 200 takových zapůjčených přístrojů. Navíc jsme se zúčastnili poradenského programu pojmenovaného DoToho!, jehož prostřednictvím byly podporovány malé a střední podniky postižené pandemií. Tento program jsme podpořili finančně a odborně. Naši zaměstnanci v něm měli funkce lektorů a trenérů. V rámci projektu byla poskytnuta pomoc 124 podnikům; všechny služby pro ně byly bezplatné.

Digitální inkluze

Digitální inkluze je jedním z pilířů naší strategie ESG img. Vzdělávání patří již dlouho mezi naše hlavní investiční položky. Rádi bychom pro vzdělávací systém zajistili kvalitní infrastrukturu ve formě skutečně rychlých internetových připojení, která zjednodušují hybridní výuku. Naším dalším cílem je také umožňovat nové přístupy a postupy, které odpovídají požadavkům vzdělávání v digitálním věku. Budujeme pokrokové kampusové 5G sítě a realizujeme několik projektů, které posilují digitální a mediální dovednosti a možnosti.

V roce 2021 jsme otevřeli středisko Magenta Experience Center, tedy zcela jedinečný svět zážitků. Jedná se zde o mimořádný projekt spojující vzdělávání, zábavu a inspiraci. Na ploše větší než 800 m² nabízí T-Mobile místo pro co-working, gaming a podcasting, jakož i showroom pro chytrý domov a konferenční prostory s denním programem digitálního vzdělávání pro veřejnost a naše partnery. Středisko Magenta Experience Center představuje zcela nové pojetí vyvinuté a uvedené do života českými studenty architektury. V rámci provozu tohoto centra stojí v popředí ochrana životního prostředí, recyklace, udržitelnost a podpora domácích startupů a obecně prospěšných organizací.

Nedávno jsme uvedli do života Digitální akademii pro obecně prospěšné organizace, která bezplatně nabízí digitální vzdělávání a informace pro dobročinný sektor. Vedle toho se zaměřujeme na vylepšení úrovně znalostí a informovanosti v oblasti našich služeb pro osoby se sluchovým postižením – prostřednictvím infolinky pro neslyšící a elektronické transkripce v obchodech. Finančně jsme podpořili několik odborných konferencí zabývajících se budoucností vzdělávání v digitálním věku. Nadto jsme společně s jedním z influencerů zahájili projekt, jehož obsahem je mediální gramotnost a mnoho dalších témat. Ve středisku Magenta Experience Center probíhá vzdělávací cyklus pro digitální gramotnost žáků základních škol. V rámci pilotního testování navštívilo centrum250 dětí.

Osobní pohoda v digitálním světě

Naše lokální strategie ve vztahu k naší společenské odpovědnosti je zaměřena na účinky pozitivního i negativního používání konektivity a technologií. Duševní zdraví, zvláště během pandemie COVID-19, je důležité téma, které je často zanedbáváno. My na něj ovšem pohlížíme jako na otázku nejvyššího významu pro telekomunikační společnost v dnešním světě. Duševní zdraví se často ocitá na okraji pozornosti, a tak jsme se rozhodli tento stav změnit a zahájili jsme několik různých iniciativ.

V dubnu 2021 jsme navázali partnerství s místní neziskovou organizací Nevypusť duši, která se zaměřuje na podporu duševního zdraví a o tomto tématu často hovoří. I my mu přisuzujeme značný význam. Proto jsme vytvořili a zveřejnili sérii 24 krátkých videí, v nichž se zabýváme mimo jiné následujícími tématy: význam duševního zdraví, chronický stres, fyzická pohoda, deprese a úzkostné stavy, posttraumatická stresová porucha (PTSD), zacházení se strachem u dětí, jak poznám, že se někomu nedaří dobře, kde mohu požádat o pomoc, relaxační techniky, lepší spánek, pohyb, zvládání práce v homeoffice, digitální detox apod. Tato videa dosáhla více než 23 000 shlédnutí na YouTube a více než 92 000 shlédnutí na sociálních médiích.

Naše partnerství pokračuje i v novém školním roce. Na Světový den pro duševní zdraví jsme zorganizovali celodenní akci pro žáky 8. a 9. tříd. Žáky jsme rozdělili do čtyř skupin, které byly vedené odborníky. V průběhu dne se žáci učili základům zvládání stresu a strachu a zásadám zdravé psychohygieny, diskutovali o rozdílech mezi psychickým zdravím a psychickou nemocí a vytvářeli svůj vlastní krizový plán s údaji o kontaktních osobách, u nichž mohou najít profesionální pomoc. Akce odpoledne pokračovala jednohodinovou konferencí o účinné a cenově dostupné péči o duševní zdraví, na kterou jsme pozvali rodiče samoživitele. Během ní jsme se zaměřili na strategie zvládání potíží, rychlé relaxační techniky a nabídky pomoci pro děti i dospělé.

V nadcházejícím roce plánujeme v této spolupráci pokračovat a rádi bychom zahájili nové iniciativy a debaty o duševní podpoře.

Mehr... Alle News