Slovak
Telekom, a.s.

Jose Severino Perdomo Lorenzo

José Severino Perdomo Lorenzo
konateľ spoločnosti Slovak Telekom

Aby bolo Slovensko ako krajina úspešné, musí byť prepojené – nielen diaľnicami a železnicami, ale aj vysokorýchlostným internetom. Našou víziou je urobiť zo Slovenska gigabitovú spoločnosť. Spoločnosť Slovak Telekom preto investuje milióny eur do optických sietí na pripojenie domácností a inštitúcií. Sme si plne vedomí dôsledkov našich aktivít na prírodné zdroje a myslíme na budúcnosť. Zásady trvalej udržateľnosti a zodpovedného správania podnikov (Corporate Responsibility, CR) sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich procesov a nášho reťazca tvorby hodnôt. Riadime sa stratégiou a cieľmi našej materskej spoločnosti Deutsche Telekom AG, s prihliadnutím na špecifiká a potreby Slovenska, jeho prírodných zdrojov, ľudí a kultúry.

V roku 2021 sme zaviedli niekoľko riešení a postupov, ktoré pomáhajú bojovať proti klimatickým zmenám a znižovať našu uhlíkovú stopu. Naša sieť je zelená, pretože 100 % spotreby elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Medzi konkrétne opatrenia, ktoré realizujeme v oblasti ochrany životného prostredia, patrí systematické znižovanie emisií, odpadu a elektrických zariadení, ako aj recyklácia obalov. V spoločnosti Slovak Telekom spĺňame najprísnejšie normy ochrany životného prostredia a zaviedli sme systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.

Mať samotnú infraštruktúru nestačí. Potrebujeme technologicky zdatných ľudí s digitálnymi zručnosťami. To by sa nemalo týkať iba používania technológií, ale aj schopnosti kreatívne s nimi pracovať. Okrem toho musia ľudia mať povedomie o digitálnej etike a bezpečnosti. V rámci stratégie ESG img (Environment, Social, Governance) sme spustili niekoľko projektov, ktoré pomáhajú zvyšovať digitálnu gramotnosť detí, znižovať digitálne vylúčenie osôb v dôchodkovom veku a podporovať proces transformácie smerom k modernému a digitálnemu vzdelávaciemu systému. 

Popri našich strategických riešeniach považujeme za rovnako dôležité reagovať na aktuálne zmeny a situácie v spoločnosti. V roku 2021 pokračovala pandémia COVID-19. Našou reakciou bola podpora zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a študentov poskytnutím údajov, zariadení a finančných prostriedkov.

Zo všetkých iniciatív realizovaných na Slovensku počas roka 2021 sme vybrali štyri. Takto sa môžete dozvedieť viac o nás a o témach, na ktorých nám záleží.

 

Rýchly prehľad: Najdôležitejšie fakty

Trhy, obchodné segmenty a podiely na trhu

 

Spoločnosť Slovak Telekom je s takmer 40-percentným podielom na trhu vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku, a to v segmente firemných ako aj súkromných zákazníkov. 

Počet zákazníkov/zákazníčok

 

2 502 000 zákazníkov mobilných sietí
880 000 pevných liniek

Počet zamestnancov/zamestnankýň

 

2 704

Účasť spoločnosti Deutsche Telekom AG od roku

 

2000

Certifikovaná podľa

 

ISO 9001 img:2015   

ISO 14001 img:2015 

ISO 45001:2018  

ISO 50001

Ďalšie informácie na internete

 

www.telekom.sk/o-spolocnosti/spolocenska-zodpovednost

Ocenenia a členstvá

Ocenenia získané v roku 2021:

  • NAY TECHBOX OPERATOR 2020 – Prvé miesto v kategórii „Operátor roka“ v nezávislom čitateľskom prieskume
  • Zdravá spoločnosť roka 2020 – Druhé miesto v kategórii nevýrobných spoločností
  • TOP zamestnávateľ 2020 – Druhé miesto v kategórii IT a telekomunikácie
  • Inteligentný operátor 2021 – Prvé miesto v prvej nezávislej čitateľskej ankete o najlepšieho slovenského operátora v oblasti inteligentných funkcií.
  • Zlatý středník (Goldenes Semikolon) – Tretie miesto za kampaň ENTER v kategórii Sociálna zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Zlatý klinec (Goldener Nagel) – Zlato za televízne reklamy „Prvé kroky“ a „Pomáhame zdravotníckym profesiám“ a striebro od poroty za vtipnú reklamu „Nekonečné dáta“, ktorá sa odohráva na autobusovej zastávke.

Digitálny vzdelávací program ENTER

Inteligentné technológie sprevádzajú deti od narodenia. Pri nástupe do školy, hrajú online hry, chatujú a už vtedy vedia lepšie používať smartfóny a tablety ako ich rodičia. Hovoríme im „digitálna generácia“. Iba štyri z desiatich detí však dokážu bez problémov vytvoriť jednoduchú tabuľku alebo prezentáciu.

V budúcnosti bude deväť z desiatich pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Okrem toho prinášajú robotizácia a automatizácia na trh práce ďalšie riziká. My v spoločnosti Telekom to neberieme na ľahkú váhu. Preto sme v roku 2020 vytvorili platformu ENTER, ktorá je zameraná na inovácie vo vzdelávacom systéme a na rozvoj digitálnych zručností detí.

Cieľom prvého programu, ktorý bol spustený v rámci platformy ENTER, je podporiť rastúci záujem detí o digitálne technológie, ich vedomosti o tom, ako fungujú, a ich želanie premýšľať o tom, ako ich môžu využiť na kreatívne riešenia. Program stavia na troch pilieroch – zvyšovanie motivácie a vzdelávania detí, vzdelávanie učiteľov a technické vybavenie škôl. Rozhodli sme sa ako nástroj použiť Microbit. Ide o malý programovateľný mikropočítač, ktorý je možné použiť na vytváranie jednoduchých hier, meranie teplôt a tiež ovládanie hlasitosti alebo jasu iných zariadení. Okrem toho vznikli partnerstvá s neziskovými organizáciami – Aj Ty v IT a SPY („Vyučovanie pomocou hardvéru“) – ktoré nám pomáhajú pri školeniach detí a učiteľov. Vytvorili sme webovú stránku enter.study, na ktorej môžu učitelia, rodičia a deti nájsť užitočné tipy, postupy a videá týkajúce sa práce s nástrojom Microbit. V spolupráci s Gogom, najúspešnejším YouTuberom na Slovensku, sme pripravili sedemdielny seriál s názvom Microbattle. Tam vám ukážeme, že programovanie s nástrojom Microbit je všetko, len nie nuda. Okrem toho sme predstavili množstvo možností využitia nástroja Microbit v rôznych profesiách, činnostiach a školských predmetoch. Boli zavedené podporné programy a školy dostali počítače Microbit v hodnote 300 000 eur. V septembri sa konala celodenná konferencia ENTER. Dopoludňajší program bol venovaný študentom, digitálnym technológiám a trhu práce budúcnosti, zatiaľ čo popoludňajší program bol zameraný na zvýšenie kvalifikácie učiteľov a budovanie škôl budúcnosti. 

 

Podpora COVID-19 pre zdravotníckych pracovníkov

Prvý štvrťrok 2021 bol pre Slovensko v dôsledku pandémie COVID-19 najťažší – počas tohto obdobia bolo v nemocniciach veľa vážne chorých a umierajúcich ľudí. Zdravotnícki pracovníci sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii, pretože všetok svoj čas trávili s pacientmi na úkor ich rodín a blízkych. Verejnosť už bola presýtená neustálymi opatreniami a napätie v spoločnosti rástlo. Na túto situáciu sme sa rozhodli reagovať ponukou bezplatnej služby zdravotníckym pracovníkom, ktorí stáli v prvej línii boja proti COVID-19 – neobmedzené údaje počas doby šiestich mesiacov. Zároveň sme spustili kampaň, ktorá vyzdvihovala ich prácu a zamerala sa na obete, ktoré prinášali na úkor svojich rodín.

T-centrá spoločnosti Slovak Telekom sú šetrnejšie k životnému prostrediu a digitálnejšie

Od roku 2019 pracujeme na digitalizácii našich predajní, aby boli čoraz „zelenšie“ a prispievali k ochrane životného prostredia. Papierové brožúry, plastové tašky a guličkové perá zmizli a počet obrazoviek sa výrazne znížil. Namiesto toho si tu cestu našli zelené rastliny.

Tu je len niekoľko príkladov, ako naše tvrdenie postupne uvádzame do praxe: Dnes sa v Auparku v T-centre v Bratislave nachádza už len 14 z pôvodných 50 obrazoviek. V OC Europa v T-centre v Banskej Bystrici zostali v roku 2021 už iba tri z pôvodných 37 obrazoviek. Namiesto halogénových svietidiel s výkonom 45 wattov a životnosťou/zárukou päť rokov používame LED svietidlá s výkonom 32 wattov a životnosťou/zárukou minimálne osem rokov. Pri renovácii predajní teraz venujeme pozornosť podlahovým krytinám z recyklovateľných materiálov. Len odstránením POS materiálov z predajní sme dokázali ušetriť 12 ton papiera ročne.

Fond pre transparentné Slovensko

Nezávislé Slovensko vzniklo v roku 1993. Slovensko ako postkomunistická krajina aj napriek mnohým úspechom a reformám ešte stále vnútorne bojuje s budovaním transparentnosti a stíhaním korupcie. Spoločnosť Slovak Telekom bola jednou zo siedmich spoločností, ktoré v roku 2012 založili Fond pre transparentné Slovensko. Cieľom fondu je zlepšiť podnikateľské prostredie poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory organizáciám typu watchdog a think-tank, prispievať ku kontrole dodržiavanie zákonov a etických štandardov a tiež znižovať priestor pre korupciu a kontrolu nad štátom záujmovými skupinami.

Fond pre transparentné Slovensko má v súčasnosti 17 členov. Počas svojej existencie podporil doteraz fond takmer 50 projektov, pričom celková finančná podpora bola viac ako 840 000 eur. Tieto investície výrazne prispeli k úspore niekoľkých stoviek miliónov eur z verejných financií a zároveň iniciovali dôležité zmeny. K nim patrí reforma súdnictva, zvýšenie možností lepšieho presadzovania práva, obhajovanie zlepšenia justície a systémov presadzovania práva, zvýšenie transparentnosti podnikania prostredníctvom schránkových firiem, pomoc verejným činiteľom pri kritickom hodnotení a úspore zdrojov projektov PPP (verejno-súkromného partnerstva) a podpora preskúmania efektívnosti investícií do IT pre štátnu správu.

Novou iniciatívou fondu v roku 2021 bola Akadémia na podporu investigatívnej žurnalistiky – s cieľom rozšíriť vedomosti a know-how profesionálnych novinárov a zástupcov investigatívnych a mimovládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na odhaľovanie a analýzu dôležitých prípadov a udalostí na Slovensku. 

Mehr... Alle News