Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
  • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

T-Mobile
Polska S.A.

Andreas Maierhofer
Dyrektor Zarządzający
T-Mobile Polska

Strategia CR realizowana w Polsce opiera się na trzech filarach, które są zgodne z odpowiadającymi im obszarami strategicznymi Deutsche Telekom AG. Chcemy być firmą, która wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo cyfrowe, społeczeństwo i oczywiście środowisko. To ostatnie zdeterminuje również nasze działania w nadchodzącym roku, a już teraz możemy pochwalić się sporymi sukcesami. Po pierwsze, w ubiegłym roku udało nam się osiągnąć cel pokrycia 70 procent naszego zużycia energii elektrycznej energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Naszym celem na rok 2021 jest zwiększenie tego wskaźnika do 100 procent. W ubiegłym roku udało nam się również zakończyć budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych. Przyczynią się one do zwiększenia udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w naszym całkowitym zużyciu. W ramach ciągłej, odpowiedzialnej ekologicznie modernizacji naszej floty pojazdów wybieramy niskoemisyjne pojazdy elektryczne i hybrydowe. W listopadzie uruchomiliśmy projekt poświęcony sprzedaży odnowionych telefonów komórkowych zgodnie z duchem naszej filozofii „zero odpadów”. Wzmacnianie świadomości ekologicznej naszych klientów jest dla nas ważnym zagadnieniem. Dlatego też zachęcamy ich do przejścia na rozwiązania elektroniczne, takie jak e-faktury czy e-kontrakty, a tym samym do zmniejszenia zużycia papieru. W związku z tym chcemy również zachęcać naszych pracowników do zachowań bardziej przyjaznych dla środowiska i w tym celu podjęliśmy szereg inicjatyw, takich jak cykl webinarów "PIĄTEK ŚRODOWISKOWY".

Ubiegły rok był jednak również przełomowy pod względem drugiego filaru naszej strategii, czyli odpowiedzialności społecznej. Pandemia pokazała nam, że firmy muszą reagować w sposób odpowiedzialny, a nasi klienci oczekują od nas tego samego. Podjęliśmy natychmiastowe działania, chroniąc naszych pracowników, promując edukację domową, uruchamiając bezpłatne infolinie dla seniorów i pracowników służby zdrowia, współpracując z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, poprawiając wydajność sieci oraz wspierając środowisko biznesowe dodatkowymi ofertami pakietów danych i bezpłatnego oprogramowania. Wszystkie te działania dały nam poczucie, że wnosimy realny, pozytywny wkład w rzeczywistość, która jest dla nas wszystkich nowa. Nasi klienci nas potrzebowali, a my służyliśmy im pomocą. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie nam więcej spokoju i bezpieczeństwa. W każdym razie, będziemy nadal dostosowywać nasze działania CR do potrzeb społeczeństwa.

 

W skrócie: Najważniejsze fakty

Rynki, segmenty działalności i udziały w rynku

 

T-Mobile Polska jest jednym z trzech wiodących operatorów na polskim rynku telefonii komórkowej.

Liczba klientów

 

Około 10 milionów

Liczba pracowników

 

4 336

Udział Deutsche Telekom AG od

 

1995 r. Akcjonariusz, jedyny udziałowiec od początku 2011 r.

Certyfikaty

 

ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001 oraz ISO 45001

Dalsze informacje w Internecie

 

www.t-mobile.pl oraz https://firma.t-mobile.pl/en/company

Własne raporty CR   https://raport-t-mobile-polska.pl/

Nagrody i członkostwa

  • Golden Leaf Award: T-Mobile Polska otrzymał nagrodę Golden Leaf Award za działania CR. Było to wyrazem uznania dla faktu, że jako przedsiębiorstwo łączymy sukces ekonomiczny z odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i środowiska.
  • Ranking Odpowiedzialnego Biznesu: T-Mobile Polska uplasował się na dziewiątym miejscu w klasyfikacji ogólnej oraz na szóstym w kategorii branżowej „Usługi, handel, transport”. Otrzymaliśmy w sumie 410 punktów na 500 możliwych. Firma otrzymała również tytuł „Debiutant roku”. Nagroda ta jest przyznawana firmom, które po raz pierwszy biorą udział w konkursie i osiągają doskonałe wyniki w porównaniu z pracami zgłoszonymi przez wieloletnich uczestników.
  • BEST in Test: Ten certyfikat jakości dla operatorów sieci komórkowych został przyznany T-Mobile po raz czwarty z rzędu.
  • Solidny Pracodawca 2019: Program ten wyłania najlepszych pracodawców w Polsce, a wśród nich w szczególności tych, którzy znaleźli ciekawe rozwiązania w obszarze kadr i dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi.
  • Inwestor w Kapitał Ludzki: Nagroda ta przyznawana jest firmom i instytucjom, które osiągają najlepsze wyniki w zakresie polityki personalnej. Nagroda ta ma duże znaczenie, ponieważ o jej przyznaniu decydują w 100 procentach głosy pracowników.

„Cool Academy” we współpracy z Fundacją CoderDojo

Odpowiedzialność cyfrowa jest jednym z filarów naszej strategii biznesowej CR. Z tego powodu ważne jest dla nas, aby zapoznać dzieci odpowiednio wcześnie ze światem nowych technologii i nauczyć je, jak można bezpiecznie i z korzyścią się nimi posługiwać. Umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych w codziennej pracy i nauce jest również bardzo ważna dla ich przyszłości, ponieważ umiejętności cyfrowe są wysoko cenione przez pracodawców.

Kto powiedział, że praca domowa i nauka muszą być nudne? Pandemia stała się dobrą okazją, by w kreatywny sposób pokazać młodym ludziom, jak można uczyć się w ciekawszy sposób, wykorzystując nowe technologie. Z myślą o tym Fundacja CoderDojo Polska we współpracy z T-Mobile Polska zrealizowała projekt „Cool Academy”. Od maja do października ubiegłego roku dzieci w wieku 8-12 lat i ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach online.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach Cool Academy dzieci mogły zdobyć innowacyjne i bardzo przydatne umiejętności, spędzając przy tym cenny czas z rodzicami. Był to również świetny sposób na utrzymanie kontaktu z innymi uczestnikami, czego bardzo brakowało podczas lockdownu, zwłaszcza najmłodszym dzieciom.

Cyfrowe pomoce naukowe są sercem wszystkich kursów organizowanych przez Cool Academy. Nauczyciele skupiają się głównie na zabawnym przekazywaniu wiedzy i aktywnym uczestnictwie w projekcie. Podczas warsztatów dzieci angażowane są poprzez interaktywne głosowanie i gry słowne oraz uczą się obsługi ciekawych, bezpłatnych programów graficznych, które są zrozumiałe i twórczo wykorzystywane już przez 8-latków. W ramach warsztatów uczestnicy wymieniali się pomysłami, wspólnie rozwiązywali problemy, zadawali sobie zagadki i uczyli się od siebie nawzajem.

We Care - Troszczymy się

Ochrona środowiska i zabezpieczenie przyszłości naszej planety są najważniejszymi wyzwaniami naszych czasów. T-Mobile Polska czuje się odpowiedzialny za wyznaczanie nowych standardów w zakresie pozytywnej świadomości i zachowań proekologicznych oraz za promowanie wprowadzania odpowiednich rozwiązań.

Co dla nas oznacza termin We Care? W T-Mobile ochrona klimatu i odpowiedzialność za naszą planetę to priorytety. Dlatego też chcemy aktywnie przyczynić się do poprawy warunków środowiskowych dla wszystkich.

Aby zrealizować ten cel, w ubiegłym roku byliśmy aktywni w różnych obszarach. Jednym z punktów wyjścia dla ochrony klimatu i środowiska był rozwój energooszczędnych rozwiązań typu „smart city”. Obejmowały one m.in. zmniejszenie emisji spalin przez pojazdy dzięki inteligentnym garażom oraz obniżenie zużycia energii przez latarnie uliczne. Stale poszukujemy też lepszych rozwiązań w zakresie świadczenia naszych usług i realizacji zadań operacyjnych. Na przykład, jesteśmy w trakcie modernizacji naszej infrastruktury. Wykorzystując naturalne metody ogrzewania i chłodzenia, możemy zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do obsługi stacji bazowych o 20 do 40 procent. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obecnie testujemy rozwiązania energetyczne oparte na energii słonecznej lub wiatrowej. Stopniowo wymieniamy też naszą flotę samochodową na pojazdy elektryczne i obecnie w Warszawie mamy trzy pojazdy zeroemisyjne. Dzięki tym działaniom udało nam się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 33 tony. Do 2021 roku planujemy korzystać wyłącznie z energii odnawialnej.

Ważną częścią naszej działalności jest również promowanie ogólnej świadomości ekologicznej. Na przykład, zachęcamy naszych klientów do zwracania niepotrzebnych telefonów komórkowych i zużytych baterii do naszych sklepów, gdzie są one poddawane recyklingowi. Segregacja odpadów jest oczywistością w naszych biurach i sklepach, a butelki z wodą zostały zastąpione przez specjalne dystrybutory wody. W naszej siedzibie w Warszawie zbieramy plastikowe pokrywki na cele charytatywne. Rozpoczęliśmy również wewnętrzną kampanię na rzecz unikania plastiku, zakazując stosowania torebek foliowych we wszystkich punktach sprzedaży oraz plastikowych sztućców, kubków i słomek w naszej warszawskiej siedzibie.

W ubiegłym roku jeszcze intensywniej koncentrowaliśmy się na naszych celach energetycznych. 70 procent naszego zużycia energii elektrycznej pokryliśmy „zieloną” energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Ponadto stopniowo odnawiamy naszą flotę samochodową i wymieniamy stare samochody na modele hybrydowe lub niskoemisyjne.

Wewnątrz firmy kontynuowaliśmy naszą kampanię informacyjną „Oszczędzanie wody i prądu”. W okresie lockdownu przeprowadziliśmy internetowe seminaria dla naszych pracowników na temat ochrony środowiska. Przez kilka tygodni w piątki odbywały się wykłady i warsztaty, podczas których zewnętrzni eksperci wygłaszali prelekcje i udzielali informacji na temat różnych aspektów ekologicznego stylu życia. W naszych biurach i salonach zainstalowaliśmy nowoczesne systemy segregacji odpadów do celów recyklingu, a poprzez komunikację wewnętrzną zachęcaliśmy naszych pracowników do korzystania z nich. Zorganizowaliśmy również konkurs, w którym pracownicy mogli zgłaszać łatwe do zrealizowania pomysły na ochronę środowiska. W oparciu o te pomysły stworzyliśmy elektroniczny przewodnik.

W listopadzie wprowadziliśmy dla naszych klientów szereg produktów przyjaznych dla środowiska, w tym telefony komórkowe z recyklingu. W ten sposób promujemy filozofię „zero odpadów” i recykling produktów. Oczywiście nadal zbieramy zużyte urządzenia w naszych salonach i poddajemy je recyklingowi.

Chętnie pomagamy

Społeczny program pomocy realizowany przez naszych pracowników został zainicjowany już w 2002 roku. Pierwszym projektem była aukcja charytatywna dla naszych pracowników i ich rodzin, pomyślana początkowo jako jednorazowa inicjatywa. Z czasem przerodziło się to w regularne wydarzenie, podczas którego pracownicy i ich dzieci wystawiają na aukcję własnoręcznie wykonane przedmioty. Kolejnymi „atrakcjami” aukcji są „prezenty z sercem”, czyli minikonkurs, w którym pracownicy firmy przekazują na licytację nietypowe prezenty. Kwoty wpłacone przez pracowników w ramach aukcji są podwajane przez T-Mobile, a całość powierzana jest wolontariuszom pracowniczym T-Mobile, którzy pracują razem i rozwijają własne projekty pomocowe we współpracy z lokalnymi organizacjami.

W ubiegłym roku na projekty pomocowe zgłoszone przez naszych pracowników zebrano ponad 45 tys. zł. Wsparto dziewięć projektów, w tym kursy pierwszej pomocy dla dzieci oraz pomoc w schronisku dla zwierząt.

CHILD ALERT – Każdy może zrobić coś dla innych

T-Mobile jako pierwszy (i nadal jedyny) operator komórkowy w Polsce podjął współpracę z policją w ramach systemu „Child Alert”, którego celem jest zapewnienie wsparcia technologicznego w poszukiwaniach zaginionych dzieci. Child Alert to system alarmowy zarządzany przez Jednostkę ds. Osób Zaginionych w Komendzie Głównej Policji. Opinia publiczna jest powiadamiana o zaginionych lub uprowadzonych dzieciach tak szybko, jak to możliwe za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, w tym telefonów komórkowych. W momencie ogłoszenia alarmu T-Mobile wysyła do swoich klientów specjalny MMS (Child Alert). Wiadomość jest tworzona przez policję i zawiera podstawowe informacje o zdarzeniu i zaginionym dziecku. Wiadomości są wysyłane tylko do klientów T-Mobile, którzy wcześniej wyrazili zgodę na otrzymywanie takich powiadomień.

Współpraca z MIGAM

T-Mobile łączy dwa światy – osoby niedosłyszące i osoby słyszące. Najważniejszym celem operatora sieci jest budowanie długotrwałych relacji z klientami w oparciu o zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb i dostarczanie światowej klasy rozwiązań technicznych. T-Mobile wraz z firmą start-up MIGAM podjął wyzwanie zbliżenia świata osób niedosłyszących do świata osób słyszących i uruchomił wspólny projekt „Łączymy wszystkich – wszędzie”.

Celem projektu jest stworzenie jak najlepszych warunków do komunikacji interpersonalnej oraz zapewnienie równego dostępu do narzędzi i usług wspierających komunikację. Zaowocowało to wprowadzeniem szeregu usług wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, słuchową lub wzrokową. Oczekuje się, że projekt ten będzie kontynuowany i rozszerzany w kolejnych latach.

Kontynuowaliśmy prace nad dalszym rozwojem naszych działań komunikacyjnych. W dalszym ciągu szkolimy naszych pracowników w zakresie obsługi klientów z wadami słuchu. Inicjatywa ta jest częścią naszej odpowiedzialności wobec wszystkich klientów sieci.

B.NET: Większe bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki edukacji

We współpracy z Fundacją Digital University uruchomiliśmy projekt edukacyjny B.Net. W ramach tej inicjatywy organizowane są dziesiątki szkoleń i warsztatów dla dzieci i nauczycieli, które mają na celu doskonalenie ich umiejętności cyfrowych i podnoszenie świadomości na temat zagrożeń w sieci. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz polskiego instytutu badawczego NASK.

Internet jest skarbnicą informacji i rozrywki. W ostatnich miesiącach stał się on również integralną i nieodzowną częścią szkolnej codzienności. Aby jednak Internet pozostał źródłem inspiracji, a nie stał się przyczyną nieprzyjemnych incydentów, trzeba wiedzieć, jak z niego właściwie korzystać. Dlatego nawet nasze najmłodsze dzieci muszą być uczone, jak uważać, rozpoznawać i chronić się przed zagrożeniami w Internecie.

Z tego powodu we współpracy z Fundacją „Uniwersytet Cyfrowy” uruchomiliśmy ogólnopolski projekt edukacyjny B.Net. Jest on skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, pracowników bibliotek i domów kultury w miastach do 50 000 mieszkańców.

Nauczycieli zapraszamy do udziału w szkoleniach online B.Net, podczas których poznają najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w sieci dla uczniów w wieku od 6 do 13 lat. Podczas kursu nauczyciele otrzymają szczegółową wiedzę i praktyczne scenariusze zajęć, które będą mogli wypróbować w swoich szkołach w ciągu tygodnia z pomocą B.NET. Scenariusze, dostępne w trzech wersjach (dla klas 1-3, 4-6 i 7-8), są dostosowane do odpowiednich grup wiekowych uczniów. W uznaniu dla nauczycieli, którzy byli szczególnie proaktywni i zaangażowani, na zakończenie projektu w ich szkołach będą organizowane zabawne i stymulujące turnieje uczniów B.NET.

WE <3 DIVERSITY. SIŁA RÓŻNORODNOŚCI

W T-Mobile od wielu lat realizowane są projekty promujące różnorodność i integrację (D&I). Postawiliśmy sobie jednak za cel pójście jeszcze dalej i poświęcenie tej kwestii większej uwagi. Z tego powodu w minionym roku postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej naszym działaniom na rzecz różnorodności i zrewidować nasze podejście.

Po pierwsze, powołaliśmy grupę roboczą składającą się z przedstawicieli działów HR, komunikacji i CR. Wspólnie przyjrzeliśmy się dokładnie istniejącym procesom. Doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy wsparcia ze strony zewnętrznego partnera i wybraliśmy Diversity Hub. Projekt podzieliliśmy na trzy etapy.

Etap 1 rozpoczął się od stworzenia dokumentu „Deklaracja Wartości T-Mobile Polska” we współpracy z Diversity Hub. Pod koniec września dokument został podpisany przez naszego CEO oraz szefów działów HR i PR podczas transmisji na żywo dla wszystkich pracowników (ponad 1000 uczestników online!). Zwrócili oni uwagę na to, jak ważne są różnorodność i tolerancja w każdym aspekcie naszej działalności. Stworzyliśmy specjalną wewnętrzną stronę internetową i daliśmy pracownikom ich własne osobiste skrzynki mailowe. Propagowaliśmy również profil pełnomocnika ds. równości i uświadamialiśmy pracownikom możliwość zgłaszania wszelkich naruszeń czy nadużyć.

Etap 2 dotyczy przede wszystkim działań szkoleniowych i zmian personalnych. W październiku wprowadziliśmy zmiany w naszych ofertach pracy. Obecnie używamy neutralnych pod względem płci sformułowań i logo projektu w każdym ogłoszeniu o pracę. Prowadzimy szkolenia dla rekruterów i agencji rekrutacyjnych ze szczególnym naciskiem na zasady różnorodności. Przygotowaliśmy również one-pager z najważniejszymi informacjami. Jesienią rozpoczęliśmy serię webinarów z bogatą treścią edukacyjną. Każdy miesiąc skupiał się na konkretnym temacie (listopad: Nieświadome uprzedzenia, grudzień: Konflikt pokoleniowy). Pod koniec roku wprowadzono zmiany w umowach o pracę oraz dodatkowe zapisy, które mają pomóc w podniesieniu świadomości na ten temat. Ważnym aspektem etapu 2 było również aktywne zaangażowanie naszych pracowników w dialog oraz wspólne ustalenie celów D&I na najbliższe lata.

Pozostała część etapu 2 i etapu 3 zostanie zrealizowana w 2021 roku.