Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
 • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

T-Systems
Nordic TC A/S

Jesper Kryhlmand

Vore bestræbelser indenfor området ansvarlig virksomhedsdrift (corporate responsibility, CR) beror på de retningslinjer, der er fastlagt af ledelsen for T-Systems Nordic. Som en virksomhed indenfor informations- og kommunikationsteknologi lægger vi særlig megen vægt på at styrke de nordiske landes traditionelle socialpolitiske orientering.

Med hensyn til vores CR-arbejde er der følgende hovedpunkter:

 • Medarbejdernes trivsel (idet vi fremmer en sund levevis)
 • Klima- og miljøhensyn (miljøvenlig virksomhed)
 • Digital trivsel (idet vi fremmer medarbejdernes livsstil i en digital verden)
 • Forholdet til vore leverandører (lige vilkår for adgang til informations- og videnssamfundet)

Disse emner kommer til at stå i fokus for vort CR-engagement i de kommende år. Den centrale prioritet for de af os valgte nøgleområder er blevet fastlagt af ledelsen for T-Systems Nordic og er indskrevet i vore retningslinjer for employee relations og i vort sociale manifest. Som følge heraf er det vores mål at skabe rammebetingelser for vore medarbejdere, kunder og partnere, der baserer på respekt, mangfoldighed og åbenhed; ganske som man finder dem i FNs verdenserklæring om menneskerettighederne. Denne politik styrker vore bestræbelser for at skabe et internationalt, attraktivt, innovativt arbejdsmiljø og i højere grad at inkorporere og forstå de kulturelle forhold i vores erhvervsmiljø. Vi er overbeviste om, at dette i afgørende grad vil bidrage til værditilvæksten for vore medarbejdere, kunder og partnere, og at en virksomhed, der er kendetegnet ved mangfoldighed, ikke kun kan se frem til større erhvervsfremgang, men også fremmer en omgangsform, der bygger på gensidig respekt.

Bæredygtig udvikling kan kun finde sted, hvis der er draget omsorg for sundhed og trivsel for alles vedkommende. Dette gælder også for T-Systems Nordic. Virksomheden finansierer sine medarbejdere enten et medlemskab i et lokalt fitnessstudio, eller en månedlig fysioterapi derhjemme. Vore ansatte kan også blive vaccineret mod influenza. Derudover formidler vi gennem e-learning-kurser indsigt og kundskaber indenfor områder, der er relevante eller interessante for vore medarbejdere (med forskellige digitale platforme, som fx HR Suite, Sales Education, everywomanNetwork).

Vi vil byde de mennesker, der arbejder for os, et tiltrækkende professionelt miljø, som de kan føle sig integreret i. Det sker gennem en intensiv understregning af lige rettigheder og chancer for alle, uafhængig af køn, religion, seksuel orientering, etnicitet eller politisk overbevisning. Vi er sikre på, at ligestilling og fravær af diskriminering og chikane udgør væsentlige bidrag i den sammenhæng. Gennem rundspørger blandt medarbejdere og med vort medarbejderdialog-tool skaber vi tilsvarende forudsætninger.

Vi øjner også et potentiale for at kunne bidrage til beskyttelse af klima og miljø gennem digitale løsninger. Som IT-udbyder er vi naturligvis yderst interesseret i, at digital teknologi ibrugtages på en ansvarsfuld måde. Vore medarbejdere arbejder i tre ud af de syv lande, vi er aktive i. Optimeringen af deres indbyrdes relationer og samarbejde ser vi som en vigtig opgave. Samtidigt sørger vi for at digitale løsninger forbedrer livskvalitet, sikkerhed og fleksibilitet i hverdagen. For yderligere at understøtte vores koncernomfattende CR-strategi hen imod 100 procent vedvarende energi, har vi opnået en COC-certificering i år 2021. Lige vilkår for adgang til informations- og videnssamfundet er også en del af vores strategi. Udover virksomhedskommunikation per e-mail, har vi i fællesskab med T-Systems Limited, som en del af T-Systems Northern Europe, indført et ugentligt møde ved det virtuelle „lejrbål“, som alle ansatte kan deltage i.

Ved disse møder stilles ikke kun aktuelle virksomhedsinformationer til rådighed; der gives også adgang til dialog. De, der ikke kan deltage, får de respektive oplysninger på den lokale YAM-side.

Sidst, men ikke mindst, er vi som firma klar over, at vores ansvarlige adfærd ikke må nøjes med kun at omfatte vores interne virksomhed; den skal også omfatte vore leverandører og i sidste ende også begejstre vore kunder, når de benytter vore tjenester.

Tiltag og resultater 2020:

 • Med henblik på menneskerettigheder, har vi gjort vores behandling af personrelaterede data endnu bedre gennem management-systemer, der sørger for en koordineret implementering af de aktuelle GDPR-regler og andre love omkring databeskyttelse i alle dele af virksomheden.
 • Alle medarbejdere holdes ajour omkring de koncernomfattende retningslinjer for diversitet og de fem retningslinjer for firmaet, foruden eventuelle ændringer. Og der blev ikke konstateret nogen overtrædelser ved kontrollerne sidste år.
 • Med denne politik er det lykkedes os at tilbyde vore medarbejdere et internationalt, attraktivt og innovativt arbejdsmiljø og i højere grad at inkorporere og forstå de kulturelle forhold i vores erhvervsmiljø. Vi øjner desuden fremskridt og nyt potentiale omkring det digitale bidrag til klima- og miljøbeskyttelse. Vi er overbeviste om, at dette i afgørende grad har bidraget til værditilvæksten for vore medarbejdere, kunder og partnere, og at en virksomhed, der er kendetegnet ved mangfoldighed, ikke kun kan se frem til større erhvervsfremgang, men også fremmer en kultur, der bygger på gensidig respekt. Vi vil også i dette år arbejde målrettet på at skabe forbedringer af det innovative arbejdsmiljø.
 • Alle nye medarbejdere informeres om vore retningslinjer til bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Og der blev ikke konstateret nogen overtrædelser ved kontrollerne sidste år.
 

Kort oversigt: De vigtigste fakta

Markeder, forretningsområder og markedsandele  
 • SAP, public cloud, managed infrastructure, internet of things og digitale løsninger.
 • Desuden lægger vi vægt på SD-WAN (ngena), multi-cloud og sikkerhed.
Antal medarbejdere   Siden carve-out 30. august har T-Systems Nordic 38 medarbejdere.
Certificeret i henhold til   ISO 45001 og ISO 14001
Flere oplysninger på internettet   https://www.t-systems.com/dk/en
Branchekode   1887-1893
VAT/Momsnumre  

Danmark (1887) – DK 14815244
Sverige (1888) – SE 516403215
Finland (1889) – FI 17603705
Norge (1890) – NO 986087796
Estland (1891) – EE 101980744
Letland (1892) – LV 50203065041
Litauen (1893) – LT 100010973616

Afdelinger

 

Danmark – København (central/salg/levering)
Sverige – Malmø og Stockholm (salg/levering)
Finland – Helsinki (salg/levering)
Norge – Oslo (afdeling)
Estland – Tallinn (afdeling)
Letland – Riga (afdeling)
Litauen – Vilnius (afdeling)

Finansielle nøgletal2020  
 • Ordrer: 38,2 mio. €
 • Omsætning: 38,1 mio. €
 • EBIT: 0,7 mio. €

Lige chancer i informations- og videnssamfundet: Møder ved „lejrbålet“

Udover virksomhedskommunikation per e-mail, har vi i fællesskab med T-Systems Limited, som en del af T-Systems Northern Europe, indført et ugentligt møde ved det virtuelle „lejrbål“, som alle ansatte kan deltage i. Ved disse møder stilles ikke kun aktuelle virksomhedsinformationer til rådighed; der gives også adgang til dialog. De, der ikke kan deltage, får de respektive oplysninger på den lokale YAM-side. 

På grund af pandemien arbejder vi alle mere eller mindre hjemmefra. Det har medført, at kollegaerne i stigende grad føler sig afskåret fra hinanden. Med møderne ved det virtuelle lejrbål kan vi nu atter tilbringe mere tid med hinanden. Det fremgår af de positive feedbacks, vi har fået fra medarbejderne, at de oplever sig som bedre integreret og forbundet. Indenfor rammerne af et nyligt gennemført sikkerheds-audit var auditøren imponeret af, hvordan medarbejdernes sammenhold befordres, takket være disse ugentlige møder.