Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
 • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

T-Systems
Netherland B.V.

Sake Algra
zaakvoerder
T-Systems Netherland B.V.

Een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid (Corporate Responsibility, CR) aanvaardt, maakt zo gebruik van een belangrijke vorm van zelfregulering om de naleving van wetten, ethische normen en internationale gezondheids-, veiligheids- en milieunormen te bewaken en te waarborgen. Onze duidelijke vastbeslotenheid voor maatschappelijk engagement stelt niet alleen een voorbeeld voor onze klanten, maar bevordert ook het CR-bewustzijn van onze eigen medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak een voorwaarde voor een zakelijke relatie. CR is een voortdurend verbeteringsproces. Daarom zijn wij trots op de bijdrage die wij op dit belangrijke gebied leveren door milieu- en sociale waarden in onze onderneming te verankeren Wij nemen de volle verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een duurzame bedrijfsvoering die de wereld waarin wij leven een betere plaats maakt. Enkele voorbeelden:

 • Bijen hebben een nieuw onderkomen gevonden in een bijenkast naast ons bedrijfspand in Utrecht. We gebruiken onze IoT-oplossingen om de insecten nauwlettend in de gaten te houden. Wij verzamelen gegevens over het gewicht, de luchtvochtigheid en de temperatuur in de bijenkast en ontvangen voortdurend informatie over de gezondheid van de bijen. Bijen zijn belangrijke bestuivers van gewassen en wilde planten. Daarom delen we de verzamelde gegevens met wetenschappers, zodat zij onderzoeksprojecten kunnen doen naar bijenpopulaties in heel Europa. De gegevens worden door T-Systems in de Open Telekom Cloud opgeslagen.
 • Wij steunen actief liefdadigheidsinitiatieven, zoals laptops voor kinderen (school@home) en sport voor gehandicapte jongeren. Elk jaar wordt een budget uitgetrokken om deze initiatieven te financieren en wij moedigen onze werknemers aan om tijd in deze programma's te investeren.
 • In het licht van de COVID-19-pandemie maken wij het voor onze werknemers mogelijk om veilig thuis te werken. Bovendien zetten wij ons ook actief in voor de vermindering van het papierverbruik.
 • Met behulp van ondersteunende regelgeving en investeringen in oplaadstations op onze bedrijfslocaties motiveren wij onze medewerkers om over te stappen naar elektrische auto's.

Ons kader voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat door een stuurgroep wordt vormgegeven en door de bedrijfsleiding wordt ondersteund, bestaat nu al enkele jaren. Zo stimuleren wij bijvoorbeeld het gebruik van elektrische auto's, engageren wij ons in educatieve activiteiten en verminderen wij actief ons energieverbruik.

 

In een oogopslag: De belangrijkste feiten

Markten, bedrijfssegmenten en marktaandelen

 

Richt zich op internationale ondernemingen in de verwerkende industrie, de transport- en logistieke sector en de detailhandel. Marktaandeel van ca. 2 procent in de sector IT-services in Nederland.

Aantal klanten

 

2530

Aantal medewerkers

 

318

Deelname van Deutsche Telekom AG sinds

 

2001

Gecertificeerd volgens

 

ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO22301, ISO 14001 en ISO 45001

Meer informatie online

 

www.t-systems.nl

RaceRunner (driewieler)

In december 2019 ondersteunde T-Systems de stichting Het Gehandicapte Kind (NSGK)met een donatie van EUR 10.000, waarmee vier RaceRunner-loopfietsen voor de verhuurpool van de NSGK-stichting voor gehandicapte kinderen werden aangekocht. Een RaceRunner is een soort driewieler die mensen met een motorische handicap in staat stelt te lopen of zelfs te rennen. Sportclubs die een RaceRunning-groep willen oprichten, kunnen gebruik maken van de RaceRunner-fietsen. Door vier extra RaceRunner-fietsen ter beschikking te stellen, helpen we in het komende jaar en daarna ongeveer 28 kinderen met een motorische handicap.

Het RaceRunner-project is een prachtig initiatief. Het moet de levenskwaliteit van kinderen met een handicap verbeteren door hen de kans te geven hun fysieke en mentale vaardigheden met de RaceRunner-fiets te verbeteren. Bovendien kunnen zij belangrijke sociale contacten leggen met hun leeftijdgenoten, voor wie wandelen en hardlopen iets volkomen natuurlijks zijn. Gemeenschappelijk sporten is hier het doel. In oktober 2020 moest eigenlijk de jaarlijkse RaceRunner-marathon plaatsvinden, waarvoor zich al 12 vrijwilligers van T-Systems Netherlands hadden aangemeld. Jammer genoeg moest dit event omwille van de pandemie worden geannuleerd.

(https://racerunning.nl/madurodam-marathon)

Laptop-schenking voor scholen (in verband met COVID-19)

In april 2020 heeft T-Systems Netherlands aan het project laptopsvoorscholen 180 laptops geschonken. Het project maakt deel uit van het gezamenlijke publiek-private initiatief #allemaaldigitaal. Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 waren de scholen gesloten en werd er overgeschakeld op digitaal lesgeven. Helaas heeft niet elk kind thuis een laptop, waardoor het moeilijk is om deel te nemen aan de les, huiswerk te maken en contact te houden met klasgenoten en leerkrachten. Met de laptop-donatie konden 180 kinderen deelnemen aan het thuisonderwijs.

Kantoorgebouwen en datacenters worden milieuvriendelijker

Ons hoofdkantoor in Utrecht wordt uitsluitend (voor 100 procent) van stroom voorzien uit hernieuwbare energiebronnen en stadsverwarming. Het heeft een energiecertificaat A, een Nederlandse classificatie voor bijzonder energievriendelijke gebouwen. Ons tweede kantoor in Den Haag verhuist in januari 2021 naar een nieuw, energievriendelijker kantoorgebouw. Daar zullen er 10 oplaadstations voor elektrische auto's zijn. Een neveneffect van COVID-19 in 2020 was een vermindering van ons energieverbruik omdat veel medewerkers thuis werkten.

Niettemin zijn wij ons blijven concentreren op het verbeteren van de ruimte-efficiëntie in onze kantoorgebouwen en daardoor zijn wij erin geslaagd onze ruimtebehoeften aanzienlijk te verminderen:

 • in Heerlen met nog eens 35 procent tegen het einde van 2020 (uittreksel)
 • in Den Haag met ongeveer 55 procent tegen eind 2020 als gevolg van de verhuizing naar een nieuwe locatie in Rijswijk

In 2020 was ons belangrijkste doel voor onze datacenters om het energieverbruik gestaag te verminderen. Ondanks onze inspanningen werd echter zes procent meer energie verbruikt dan in 2019. Dit was te danken aan het feit dat er in de loop van het jaar steeds meer nieuwe klanten met een hoog verbruik bij kwamen. Zonder deze nieuwe toevoegingen zou de daling ongeveer 12 procent zijn geweest. Wij blijven dus voortbouwen op onze successen van de vorige jaren:

 • 2018->2019: vermindering met 22 procent
 • 2017->2018: vermindering met 21 procent
 • 2016->2017: vermindering met 28 procent en
 • 2015->2016: vermindering met 13 procent

Deze vermindering werd bereikt door moderniseringsmaatregelen (lifecycle-beheer), de buitenbedrijfstelling van verouderde apparaten en de consolidatie van datacentra.

Programma ter bevordering van de inzetbaarheid van werknemers

Een van de belangrijkste succesfactoren voor de uitvoering van onze strategische doelstellingen is onze bedrijfscultuur.

Proactief handelen, samenwerking, openheid door het afbreken van silo-denken en het opbouwen van een leercultuur zijn allemaal factoren die ertoe zullen bijdragen dat ons bedrijf dat wordt, wat we willen zijn. Omdat wij alles wat wij doen op onze klanten richten en onze vaardigheden voortdurend verbeteren, krijgen onze klanten van ons de best mogelijke service. Onze werknemers zijn ons waardevolste bezit, want zonder hen zouden wij onze doelstellingen niet kunnen bereiken. Het is dan ook van belang hen mogelijkheden tot professionele ontwikkeling en een optimale leeromgeving te bieden.

T-Systems Nederland zal zich verder ontwikkelen tot een organisatie die de hoogste prestaties neerzet. Daarom moeten wij onze manier van werken daarop afstemmen om succesgericht te zijn. Wij zullen een werkomgeving creëren waarin feedback door iedereen wordt verwelkomd en successen worden erkend en gevierd. Op die manier willen wij onze medewerkers inspireren om moedig en innovatief te denken en te handelen met de culturele en leiderschapsdoelstellingenvan onze strategie. Op die manier zullen wij TS NL een succesvolle toekomst kunnen bezorgen. T-Systems is een aantrekkelijke werkgever. Wij willen dat onze werknemers trots zijn op zichzelf en hun collega's en dat ze met plezier naar het werk komen.

Om de doelstelling van verdere versterking van onze bedrijfscultuur te bereiken, hebben wij gemotiveerde sectoroverschrijdende "ambassadeurs" en een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van HR en de communicatie-afdeling opdracht gegeven een overeenkomstig project uit te voeren. Wij meten onze vorderingen regelmatig met zogeheten "temperatuurchecks", die de afgelopen twee jaar een gestage positieve ontwikkeling hebben aangetoond. Wij zijn er zeer trots op dat wij zelfs in het moeilijke jaar 2020 de inzet van onze medewerkers hebben kunnen vergroten en zo onze succescultuur verder hebben kunnen versterken!

Bevordering van gezondheidsbewustzijn

De werknemers van T-Systems Netherlands genieten van een gezonde werkomgeving omdat de bescherming van hun gezondheid en veiligheid voor ons belangrijk is. Wij grijpen ook elke gelegenheid aan hen bij het bereiken van hun persoonlijke doelstellingen te ondersteunen. Door de crisis als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie is 2020 voor velen van ons een moeilijk jaar geweest. Een van de belangrijkste adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de aanpak van het COVID-19-virus is een gezondere levensstijl.

Eind 2019 startte T-Systems Netherlands het "Fit for the Future"-programma om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Het gaat om een voortdurend en gevarieerd aanbod van activiteiten ter verbetering van de vitaliteit en het werkvermogen. Zo moedigt T-Systems zijn werknemers aan om aan gezondheidscontroles deel te nemen en geeft het fiscale stimulansen om hen aan te moedigen in fitnessstudio's of sportclubs te gaan sporten.

Om het eigen initiatief van de werknemers met betrekking tot hun persoonlijke inzetbaarheid te bevorderen, biedt T-Systems bijeenkomsten met een job-coach aan en ontwikkelt gedetailleerde loopbaanprofielen om de werknemers te helpen beslissingen te nemen over hun toekomstige loopbaan. In de communicatie met onze werknemers, van wie de meesten nu van thuis uit werken, benadrukken wij regelmatig het belang van gezondheid en, in het bijzonder, geestelijk welzijn. Wij geven advies en bieden specifieke oplossingen. Wij verwelkomen en stimuleren werknemersinitiatieven, zoals de oprichting van jogging-, fiets-, motorsport- en golfgroepen om samen een positieve en gezonde levensstijl te cultiveren.