Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
 • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

OTE
Gruppe

Μιχάλης Τσαμάζ,
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ

Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε μια χρονιά όπως το 2020. Δεδομένης της άνευ προηγουμένου κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού που προκάλεσε σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομίες, τις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση και την ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε την ηγετική του ευθύνη στην Ελλάδα. Διασφαλίσαμε την ασφάλεια των υπαλλήλων μας, την ομαλή λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών μας, παρείχαμε υποστήριξη στους πελάτες μας και στο έργο της κυβέρνησης και προσφέραμε σημαντική βοήθεια στο ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η οικονομική μας συνεισφορά ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τις πρόσφατες ελπιδοφόρες εξελίξεις, πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία να μεταφράσουμε τα δύσκολα διδάγματα που μας έμαθε η πανδημία για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Όπως δείχνει η Ευρωπαϊκή «Νέα Πράσινη Συμφωνία», η βιωσιμότητα συμβαδίζει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Χρειαζόμαστε βιώσιμες επενδύσεις που να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Η βιωσιμότητα συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία μας προσφέρει έναν καλύτερο κόσμο για όλους: προωθώντας την ίση συμμετοχή στις τρέχουσες και στις μελλοντικές ψηφιακές δυνατότητες καθώς και μεγιστοποιώντας τη θετική μας συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινότητας.

Εργαζόμαστε σταθερά για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ στα δίκτυά μας τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με το ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της κυκλικής οικονομίας. Το 100% της ενέργειας που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Είμαστε αποφασισμένοι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της εταιρείας μας κατά 90% έως το 2030.

Γεφυρώνουμε το ψηφιακό χάσμα βοηθώντας στη δημιουργία μιας ανθεκτικής ψηφιακής κοινωνίας για όλους. Πέρυσι, οι πρωτοβουλίες μας για τη βελτίωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στον ελληνικό πληθυσμό ωφέλησαν περισσότερα από 62.000 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα.

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου ψηφιακού κόσμου είναι καθήκον μας. Ένας κόσμος στον οποίο τα παιδιά μας θα μπορούν να ζήσουν και να ακμάζουν.

Ένας καλύτερος κόσμος για όλους μας.

 

Με μια ματιά: Τα πιο σημαντικά γεγονότα

Αγορές, επιχειρηματικά πεδία και μερίδια αγοράς

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπό την ενιαία ονομασία COSMOTE: Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ. Εκτός από τα κύρια του καθήκοντα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται και στους τομείς των θαλάσσιων επικοινωνιών και των ακινήτων στην Ελλάδα. Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη ρουμανική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου παρέχει υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τηλεοπτικές υπηρεσίες.

Αριθμός πελατών στην Ελλάδα:

 

 • Ευρυζωνικές συνδέσεις λιανικής: 2 588 956
 • Πελάτες COSMOTE TV: 573 797
 • Πελάτες κινητής τηλεφωνίας: 6 900 467

Αριθμός εργαζομένων στην Ελλάδα

 

11 162

Η Deutsche Telekom AG συμμετέχει από το

 

2008

Πιστοποίηση σύμφωνα με τα

 

Όμιλος ΟΤΕ Ελλάδα

Το ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης (IMS) που εφαρμόσαμε, βασίζεται στο μοντέλο της διαδικασίας της εταιρείας και στη συστηματική αξιολόγηση, τεκμηρίωση και βελτίωση του.

Το IMS από τον ΟΤΕ και την COSMOTE πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων πιστοποιήσεων:

 • PAS99: 2012 | Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης - Απαιτήσεις
 • ISO 9001:2015 | Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις
 • ISO 14001:2015 | Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης
 • ISO 45001:2018 | Συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στους χώρους - Απαιτήσεις
 • ISO 22301: 2012 | Ασφάλεια και προστασία της Κοινότητας - Επιχειρηματική συνέχεια - Απαιτήσεις
 • ISO 50001 img: 2018 | Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης - Απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης
 • ISO 27001: 2013 | Τεχνολογία πληροφοριών - Διαδικασίες ασφαλείας - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών - Απαιτήσεις
 • ISO/IEC 20000-1: 2018 | Πληροφορική - Διαχείριση υπηρεσιών
 • ISO 31000: 2018 | Διαχείριση κινδύνων - Γενικές οδηγίες
 • Αρχές και οδηγίες καλής πρακτικής πώλησης ιατρικών συσκευών σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ. 1348/04 του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
 • ISO 19600: 2014 | Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης - Γενικές Οδηγίες
 • ISO 37001: 2016 | Πρότυπο για συστήματα διαχείρισης της διαφθοράς
 • Πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας (EKBA) | Ελληνικό νομικό σύστημα «ΦΕΚ Β 336 - 16.03.2005»
 • ISO 17025: 2005 | Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηριακών δοκιμών και της βαθμονόμησης (COSMOTE)

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ΟΤΕ και της COSMOTE περιλαμβάνει και τον τύπο αναφοράς 2 του ISAE 3402 («Εκθέσεις ελέγχου για το σύστημα ελέγχου μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών») και τον τύπο αναφοράς 2 του ISAE 3000 img («Υπηρεσίες ελέγχου με εξαίρεση τους ελέγχους ή το ιστορικό χρηματοοικονομικών δεδομένων»), τα οποία παρέχονται από διεθνείς λογιστικές εταιρείες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τη Διασφάλιση Συμμετοχών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου και Προτύπων Διασφάλισης. Αυτές οι εκθέσεις ασχολούνται με τον σχεδιασμό και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των ελέγχων και το αντίστοιχο περιβάλλον ελέγχου που παρέχεται στους πελάτες ΤΠΕ σε σχέση με υπηρεσίες στους τομείς της φιλοξενίας δεδομένων, των γραφείων υπηρεσιών πληροφορικής και της διαχείρισης ασφάλειάς τους.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ και η COSMOTE είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα πρότυπα IDW Assurance (AssS 980) για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αντιμονοπωλιακή συμμόρφωση.

Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στο Διαδίκτυο

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/en/enopoihmeno_systhma_diaxeirishs.html

Οι δικές μας εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας

 

Η έκθεση βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ για το 2019 περιέχει τα σχετικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα από οκτώ εταιρείες του Ομίλου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των στόχων περί βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το περιεχόμενο της έκθεσης είναι σύμφωνο με τη «βασική» επιλογή των κατευθυντήριων γραμμών για την αναφορά βιωσιμότητας που αναπτύχθηκαν από την Global Reporting Initiative (GRI) και υπόκεινται επίσης σε εξωτερικό έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο AA1000 img με βάση συγκεκριμένα καίρια στοιχεία των εταιρειών στον Όμιλο ΟΤΕ.

Βραβεία και συμμετοχές

Το 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε συνολικά εννέα βραβεία για την επιτυχία του στον τομέα της βιωσιμότητας

1. ΝΙΚΗΤΗΣ Τηλεπικοινωνιών, στην κατηγορία «Εταιρείες & Οργανισμοί»
2. ΕΤΗΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ Υγείας και Ευεξίας στην κατηγορία «Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο»
3. Χρυσό βραβείο για την κουλτούρα επαγγελματικής ασφάλειας, στην κατηγορία «Μέτρα για την προώθηση της κουλτούρας της επαγγελματικής ασφάλειας»
4. Χρυσά βραβεία για πρωτοβουλίες υγείας και ευεξίας, πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του άγχους σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών και πρωτοβουλιών αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών κινδύνων, στην κατηγορία «Μέτρα για την προώθηση της υγείας και της ευεξίας»
5. Χρυσό βραβείο για τη μάθηση και την ανάπτυξη, στην κατηγορία «Καλύτερη στρατηγική/πρωτοβουλία για τη διαχείριση αλλαγών» για το πρόγραμμα «Εσωτερική εμπειρία πελατών».
6. Βραβείο Αριστείας για Επιχειρηματικά Θέματα 2020 από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, βραβείο για το πρόγραμμα “#ZEROPLASTIC” στην κατηγορία “CSR Initiatives”.
7. ΒΡΑΒΕΙΑ COSMOTE 2019
Βραβείο για το πρόγραμμα “#ZEROPLASTIC ”στην κατηγορία «Εταιρική κουλτούρα»
8. Fortune Greece «Λίστα των 20 καλύτερων πρωτοβουλιών:  Λίστα “Change the World”
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #ZEROPLASTIC
9. Κορυφαίο βραβείο Mobile Excellence Awards 2020 για την ψηφιακή ξενάγηση στο μουσείο τηλεπικοινωνιών με βάση την επαυξημένη πραγματικότητα
Τελετή απονομής βραβείων τον Οκτώβριο του 2020

Καινοτομία και βιωσιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες

Πέρυσι, ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσίασε στην αγορά διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες για να κάνουν τη ζωή τους πιο βιώσιμη. Ο Όμιλος κατάφερε επίσης να πραγματοποιήσει ορισμένα σημαντικά έργα που εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό.  Μια σειρά από αυτά αναφέρεται παρακάτω:

COSMOTE Asset Tracker: Η πρώτη επιχειρηματική λύση για παρακολούθηση συσκευών και μηχανών μέσω δικτύου NB-IoT
Η υπηρεσία COSMOTE Asset Tracker κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στις εταιρείες να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τον εξοπλισμό τους χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Προσφέρεται από την COSMOTE με την ανανεωμένη συνεργασία με τον διεθνή προμηθευτή Fleet Complete. Η εν λόγω εταιρεία ειδικεύεται στις υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Η υπηρεσία προορίζεται για εταιρείες που θέλουν να παρακολουθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία υψηλής αξίας, όπως μηχανήματα, γεννήτριες, εμπορευματοκιβώτια, ρυμουλκά και γερανούς όλο το 24ωρο. Οι πελάτες λαμβάνουν και online ειδοποιήσεις για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, για παράδειγμα σε θερμοκήπια και αποθήκες.

Με την υπηρεσία Asset Tracker της COSMOTE, οι εταιρείες μπορούν:

 • να βλέπουν και να ελέγχουν τη θέση που βρίσκονται τα περιουσιακά τους στοιχεία.
 • να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση και ηλιακή ακτινοβολία.
 • να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πιο αποτελεσματικά από τυχόν ζημιές ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας, χάρη στο δίκτυο NB IoT της COSMOTE, είναι η πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι ενσωματωμένοι αισθητήρες φέρουν μπαταρίες με μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον δύο χρόνια χωρίς φόρτιση). Αυτό με τη σειρά του δίνει στις εταιρείες την ευκαιρία να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακα CO2 και συμβάλλουν στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επέκταση του ελληνικού δικτύου τηλεϊατρικής
Τον Ιούλιο του 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ και η Intracom Telecom επέκτειναν το  Ελληνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής(EDIT) σε 22 επιπλέον νησιά στο βόρειο και νότιο Αιγαίο. Το πρόγραμμα εκτελείται από τις υγειονομικές αρχές των περιοχών Πειραιά και Αιγαίου. Τα τεχνολογικά εργαλεία θα δώσουν πρόσβαση σε περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες των νησιών στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας του ελληνικού συστήματος υγείας Ε.Σ.Υ. Αυτό περιλαμβάνει και τη δημιουργία 28 νέων τηλεϊατρικών σταθμών και 90 συστημάτων παρακολούθησης στο σπίτι για ασθενείς που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν στα κέντρα υγείας των νησιών. Εκτός από τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής και τηλεσυμβουλευτικής, το ελληνικό δίκτυο τηλεϊατρικής προσφέρει και τηλεκατάρτιση σε πραγματικό χρόνο για γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό.

Μετά την επέκταση του, το EDIT θα διαθέτει συνολικά 71 σταθμούς τηλεϊατρικής, οι οποίοι συνδέουν τα 52 νησιά του Αιγαίου με τα κεντρικά νοσοκομεία στην Αττική και τη γύρω περιοχή. Αυτό προσομοιώνει ψηφιακά τη φυσική παρουσία του γιατρού στον χώρο του ασθενούς. Οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των πιο απομακρυσμένων νησιών και των κεντρικών νοσοκομείων δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα και έτσι μπορούν να αποφευχθούν οι περιττές μετακινήσεις ή η αεροπορική μεταφορά ασθενών και έτσι τα νοσοκομεία αποσυμφορίζονται. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 4.500 τηλεσυμβουλευτικές συναντήσεις και 290 εκπαιδευτικά σεμινάρια χρησιμοποιώντας το EDIT. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 68.000 τηλεδιασκέψεις σε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος σχετικά με το έργο των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Το EDIT συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης για τους νησιώτες και μειώνει τα περιττά ταξίδια και τις αεροπορικές μεταφορές ασθενών στα αστικά κέντρα για υγειονομική περίθαλψη. Οι πιο συχνές εξετάσεις που πραγματοποιούνται με την τηλεϊατρική σχετίζονται με τους τομείς της παιδιατρικής ψυχιατρικής, της ενδοκρινολογίας, του διαβήτη, της ψυχιατρικής και της ογκολογίας.

Coca-Cola 3E aVataR​
Εκ μέρους της Coca-Cola HBC, η Cosmote ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης 360° μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν σε νέα σενάρια για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πελατών στα καταστήματα χρησιμοποιώντας εφαρμογές για κινητά, υπολογιστές και VR. Η πλατφόρμα κυκλοφόρησε μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Μαρτίου 2020. Οι σύγχρονες ομάδες πωλήσεων διαθέτουν μια ποικιλία εργαλείων προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των πελατών και μια σειρά επιλογών στη διάθεσή τους. Με ειδικά προσαρμοσμένα σενάρια βασισμένα στο gamification(παιχνιδοποίηση), οι χρήστες μπορούν να αναδημιουργήσουν την εμπειρία αγορών σε ένα κατάστημα σε λειτουργία 360° και να μάθουν πώς να σχεδιάζουν το «τέλειο κατάστημα».

Ο βασικός καίριος δείκτης απόδοσης (KBI) που ορίστηκε στην αρχή της ανάπτυξης του προϊόντος ήταν η αύξηση της ικανότητας των εργαζομένων μέσω της επανάληψης των δοκιμών. Με τη βοήθεια ερωτήσεων διαβαθμισμένων επιπέδων δυσκολίας, αναδείχθηκαν δυνατότητες για να κάνουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μιας επιχείρησης πιο έξυπνη και καινοτόμο. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει σημαντικά και στη βελτίωση των μέτρων κατάρτισης μέσω της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και προσφέρει μια επιπλέον επιλογή στο διευρυμένο σύστημα ψηφιακής κατάρτισης της εταιρείας

Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης με έμφαση τη βιωσιμότητα

Το περασμένο έτος, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμμετάσχει σε 44 προγράμματα R&D που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Τα περισσότερα από αυτά ήταν σύμφωνα με τους στόχους βιωσιμότητας του Ομίλου. Κάποια επικεντρώνονταν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ άλλα στόχευαν στον κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην τεχνολογική υπεροχή - έναν από τους στρατηγικούς πυλώνες του Ομίλου ΟΤΕ. Επιπλέον, επηρεάζουν τα μελλοντικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις τεχνολογίες και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών μας και διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που μπορούν να κάνουν τον όμιλο πιο ανταγωνιστικό.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα προγραμμάτων με σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της βιωσιμότητας:

LIFE SAFE-CROSSING Το LIFE SAFE-CROSSING είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των οδικών υποδομών σε απειλούμενα είδη ζώων (καφέ αρκούδα, λύκος, λύγκα) σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα). Χρησιμοποιούνται καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή συγκρούσεων (συστήματα πρόληψης ατυχημάτων άγριας ζωής, εικονικοί φράκτες), για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των οδηγών (π.χ. μέσω εφαρμογών με βάση τη νευροεπιστήμη) και για την προστασία της βιοποικιλότητας διευκολύνοντας το πέρασμα του δρόμου.

 • Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ έχει αναπτύξει μια ολιστική λύση για την παρακολούθηση και την αυτόματη επεξεργασία μεγάλου όγκου φωτογραφιών και βίντεο άγριων ζώων που τραβήχτηκαν στην Εγνατία Οδό σε 45 υπόγειες διαβάσεις μιας διαδρομής 55 χιλιομέτρων. Η λύση αυτή περιλαμβάνει εξοικονόμηση ενέργειας, ασύρματες κάμερες με ηλιακή ενέργεια (4G), υποδομή cloud για την αποθήκευση των δεδομένων (φωτογραφίες, βίντεο, στατιστικά στοιχεία) και εργαλεία για αυτόματη:
  (α) Ταυτοποίηση και καταχώρηση ειδών χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI,
  (β) Δημιουργία στατιστικών μετανάστευσης ελαφιών και
  (γ) Οπτικοποίηση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών υπόγειας διάβασης, φωτογραφιών, βίντεο, στατιστικών.
 • Το σύστημα είναι χαμηλού κόστους, εύκολο στην εγκατάσταση και μειώνει τις απαιτούμενες εργασιακές ώρες και τις χρονοβόρες διαδικασίες καθώς και τη συχνότητα των επισκέψεων επιθεώρησης στους σταθμούς παρακολούθησης. Έτσι, δεν είναι μόνο ένα μεγάλο όφελος για το περιβάλλον, αλλά προσφέρει και εξοικονόμηση κόστους.
 • Υπολογίζεται ότι, χάρη στο LIFE SAFE-CROSSING, οι ταχύτητες του οχήματος θα μειωθούν κατά 30 τοις εκατό και ο αριθμός των απειλούμενων ζώων που πέφτουν θύματα ατυχημάτων θα μειωθεί κατά 50 τοις εκατό.

Στη βορειοδυτική Ελλάδα, οι καφέ αρκούδες και άλλα άγρια ​​ζώα προστατεύονται από το LIFE SAFE-CROSSING από τον Σεπτέμβριο του 2018. Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Στις τέσσερις χώρες συμμετέχουν συνολικά 13 εταίροι στο πρόγραμμα· μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσια ιδρύματα.

Το LOCUS είναι ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης πολυεπίπεδης υποδομής για την διαχείριση χώρων. Αυτή η νέα υποδομή προορίζεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία μέσω της βελτιωμένης ακρίβειας και της ασφάλειας των συστημάτων εντοπισμού και της συμπερίληψης φυσικών αναλυτικών στατιστικών.

 • Οι λύσεις που προσφέρει το πρόγραμμα LOCUS αφορούν τρία σενάρια:
  • 1) Ευφυής διαχείριση δικτύου βάσει του προσδιορισμού θέσης με συσκευές 5G
  • 2) Αυτοκινούμενα αντικείμενα με τη βοήθεια δικτύου
  • 3) Ατομική κινητικότητα και παρακολούθηση ροής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
 • Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν 13 εταίροι από οκτώ χώρες

Με το πρόγραμμα C-ROADS, οι υπηρεσίες συνεταιριστικών ευφυών συστημάτων μεταφοράς (C-ITS) θα δοκιμαστούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στη συνέχεια θα τεθούν σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης σε αυτές και της Ελλάδας. Βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας είναι η από κοινού ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για όλες τις πιλοτικές δοκιμές καθώς και τις δοκιμές σε πολλαπλές τοποθεσίες ταυτόχρονα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εν λόγω υπηρεσιών C-ITS. Οι υπηρεσίες, που θα δοκιμαστούν, περιλαμβάνουν προειδοποίηση για οδικά έργα, καιρικές συνθήκες, προειδοποίηση για άλλους κινδύνους, πινακίδες κυκλοφορίας στο όχημα, όρια ταχύτητας στο όχημα, δεδομένα συνεταιρικού οχήματος, πληροφορίες κυκλοφορίας και έξυπνη καθοδήγηση.

Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν 21 εταίροι από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάϊο του 2019 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERCONNECT, πρέπει να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν προηγμένες λύσεις για τη δικτύωση και τη σύγκλιση έξυπνων σπιτιών και κτιρίων με τον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού. Με αυτές τις λύσεις, τα νοικοκυριά, τα κτίρια και τα ηλεκτρικά δίκτυα θα μπορούν να ψηφιοποιηθούν βάσει της αρχιτεκτονικής IoT. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών όπως η AI, το blockchain, το cloud και τα Big Data καθώς και ανοιχτά πρότυπα όπως το πρωτόκολλο SAREF διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών και συστημάτων καθώς και την προστασία των δεδομένων του χρήστη. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 50 εταίροι από 11 χώρες, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας
Για τον Όμιλο ΟΤΕ, ο στρατηγικός στόχος της σωστής και βιώσιμης χρήσης της ενέργειας έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Σχεδιάζονται ή έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σημαντικών εταιρικών εγκαταστάσεων (γραφεία, τηλεφωνικά κέντρα, κέντρα δεδομένων και χώροι δικτύου τηλεπικοινωνιών). Αυτή είναι η συμβολή μας στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το 2016, αναπτύχθηκε και πιστοποιήθηκε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. Το σύστημα αρχικά χρησιμοποιήθηκε μόνο σε περιορισμένο αριθμό κεντρικών εγκαταστάσεων, αλλά έκτοτε επεκτείνεται σταδιακά. Μέχρι στιγμής, έχει χρησιμοποιηθεί σε 21 κτιριακά συγκροτήματα (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συγκροτημάτων και γραφείων, κέντρων δεδομένων, τηλεφωνικών κέντρων, καταστημάτων και της έδρας του Ομίλου ΟΤΕ) καθώς και σε 36 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σχέδια δράσης για να κάνουν τη χρήση ενέργειας κάθε συστήματος πιο αποτελεσματική. Αυτά περιλαμβάνουν αλλαγές στους τομείς του κλιματισμού και του φωτισμού, τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων λειτουργίας, των συστημάτων αυτοματισμού, του εκσυγχρονισμού συσκευών κλπ. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά αφού η ετήσια μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι πάνω από 5 τοις εκατό στις εγκαταστάσεις/καταστήματα, 7 τοις εκατό στα κέντρα δεδομένων και 15 τοις εκατό στους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Τα σχέδια του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνουν νέους ενεργειακούς ελέγχους και μελλοντική πιστοποίηση και άλλων πολλών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ISO 50001.

Κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον με πιστοποίηση LEED Gold
Οι φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές πρακτικές είναι αυτονόητες για τον Όμιλο ΟΤΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύει σε ολόκληρο τον όμιλο για την οικονομική και βιώσιμη χρήση της ενέργειας. Η εταιρεία OTE Estate, που ανήκει στον Όμιλο ΟΤΕ, είναι υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου. Ο στόχος της ανάπτυξης και της υλοποίησης εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης σε πολλά κύρια κτίρια είναι η απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών περιβαλλοντικής συμβατότητας.

Το συγκρότημα γραφείων στην περιοχή του Κεραμεικού και το κτίριο των Υπηρεσιών COSMOTE TV ήταν τα πρώτα που έλαβαν το διεθνές πιστοποιητικό LEED Gold.

Πέρυσι, ανακαινίστηκε ένα γραφειακό συγκρότημα στο κέντρο της Αθήνας για να υποστηρίξει τις υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου. Η αποτελεσματικότητα της ανακαίνισης του κτιρίου βραβεύθηκε με πιστοποιητικό Gold σύμφωνα με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) του Συμβουλίου Πράσινης Οικοδόμησης των ΗΠΑ (USGBC). Είναι ένα από τα ελάχιστα κτίρια στην Ελλάδα και το δεύτερο συγκρότημα γραφείων αλλά και το τρίτο κτίριο στο χαρτοφυλάκιο της ΟΤΕ Estate με πιστοποίηση LEED Gold.

Η OTE Estate έχει αναπτύξει περαιτέρω σχέδια για κτίρια που θα λάβουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής προστασίας στα επόμενα χρόνια.

Προώθηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και ψηφιοποίηση

Ρομποτική στην σχολική τάξη και μαθήματα STEM img
Η COSMOTE συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αναπτύσσοντας ψηφιακές δεξιότητες σε παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και επτά χρόνια, η COSMOTE είναι στρατηγικός εταιρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής και επιστήμης “WRO Hellas”. Αυτή η συνεργασία έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας σε θέματα ρομποτικής και STEM (μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών, επιστήμη και τεχνολογία) σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα, πάνω από 24.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Οι ακόλουθες πρωτοβουλίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020:

Πανελλήνιος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής
Πέρυσι, περίπου 6.000 παιδιά και νέοι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στον σχολικό διαγωνισμό ρομποτικής. Πάνω από 150 εκπαιδευτικοί έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθήσουν τις ομάδες να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα πλήρες μοντέλο ρομπότ. Επιπλέον, τα μοντέλα του διαγωνισμού έχουν μεταφορτωθεί στη ψηφιακή πλατφόρμα της WRO Hellas ως εκπαιδευτικό περιεχόμενο και έτσι είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση από όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την εποχή, μια από τις διαγωνιστικές κατηγορίες ήταν η κλιματική αλλαγή. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, ο τελικός γύρος του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε ως υβριδική εκδήλωση για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020. Τα παιδιά από την περιοχή του Κεραμεικού Αττικής ήταν εκεί δια ζώσης, ενώ οι συμμετέχοντες από τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές ήταν συνδεδεμένοι διαδικτυακά. Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2020 ξεκίνησε ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για την εκπαιδευτική ρομποτική 2021, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι τον Μάϊο του 2021.

Junior Engineer Academy στην Ελλάδα
Η Junior Engineer Academy (JIA) είναι ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Deutsche Telekom Foundation. Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας STEM στο Γυμνάσιο, με έμφαση στην τεχνολογία. Η JIA καθιερώθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το 2019. Σε συνεργασία με τον στρατηγικό εταίρο MINT της COSMOTE, επιλέχθηκαν 16 ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά τα σχολεία ήταν εξοπλισμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση του προγράμματος. Η JIA θα διαρκέσει μέχρι το 2021 στην Ελλάδα, με τους εκπαιδευτικούς στα επιλεγμένα σχολεία να λαμβάνουν την κατάλληλη ειδική εκπαίδευση για να διευκολύνουν τους μαθητές να ξεκινήσουν με το τεχνικό περιεχόμενο των μαθημάτων. Μέχρι τη λήξη του διετούς προγράμματος, περισσότεροι από 1.500 Έλληνες μαθητές Γυμνασίου θα έχουν συμμετάσχει και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές τους στα μαθήματα STEM.

Πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE
Πέρυσι, η COSMOTE υλοποίησε το πρόγραμμα υποτροφιών της για 19η συνεχόμενη χρονιά. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η εταιρεία ανακοίνωσε την απονομή 29 υποτροφιών αξίας 15.000 έως 18.750 ευρώ η καθεμία. Το ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τις ολοκληρωμένες φάσεις της μελέτης των κατόχων των υποτροφιών. Μια ειδική υποτροφία (25.000 ευρώ) διατίθεται για μαθητές σε οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτη θέση οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε επιλεγμένα πανεπιστήμια, όπως, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πολυτεχνείου. Εκτός από την οικονομική στήριξη, οι υπότροφοι της COSMOTE έλαβαν δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πρόσβαση στην καλωδιακή τηλεόραση για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των 19 ετών και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν χορηγηθεί 724 υποτροφίες, συνολικής αξίας 6.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ
Το μουσείο τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ γιόρτασε πέρυσι την 30η επέτειό του καθώς και δέκα συνεχόμενα χρόνια με εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση της ψηφιακής εικόνας. Σε αυτήν την ειδική επέτειο, το επίκεντρο ήταν τα πιο δημοφιλή εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα που επέλεξαν οι επισκέπτες τα τελευταία δέκα χρόνια. Τα προγράμματα έχουν επανασχεδιαστεί και προσαρμοστεί πλήρως στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι προτάσεις αφορούν περιεχόμενο ειδικά προσαρμοσμένο για σχολικές ομάδες, οικογένειες και μεμονωμένους επισκέπτες. Φέτος, τα προγράμματα θα διατεθούν μέσω τριών διαφορετικών καναλιών για να επιτρέψουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν: 1) ψηφιακά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, 2) μέσω ηχογραφημένων βίντεο με δραστηριότητες όπου οι επισκέπτες μπορούν να τα «κατεβάσουν» και να τα δουν από οπουδήποτε, και 3) μέσω ζωντανών δραστηριοτήτων και ξεναγήσεων στην έκθεση του μουσείου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις σχολικές ομάδες περιλαμβάνουν ζωντανά εργαστήρια ψηφιακής τέχνης, διαδικτυακά προγράμματα για θέματα STEM, ψηφιακά παιχνίδια και ηχογραφημένα βίντεο με πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μία Κυριακή κάθε μήνα, οι οικογένειες μπορούν να συμμετάσχουν σε συναρπαστικές, βιωματικές δραστηριότητες με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι επισκέπτες μπορούν να εγγραφούν γρήγορα και εύκολα σε όλα τα προγράμματα, online στην ιστοσελίδα του μουσείου www.otegroupmuseum.gr ή να κατεβάσουν τα βίντεο με διάφορες ψηφιακές δραστηριότητες και να τα δουν όπως θέλουν.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου διατίθενται δωρεάν από τον Οκτώβριο έως τον Μάϊο κάθε έτους.

Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2020, αυξήσαμε τον αριθμό των διαθέσιμων εγγράφων στην ιστοσελίδα του μουσείου από 588 σε περίπου 3.720 για να καταστήσουμε το μουσείο ακόμη πιο προσβάσιμο και να προσφέρουμε στον γενικό πληθυσμό άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ευρύ φάσμα των συλλογών μας που επί του παρόντος διαθέτει 37.000 έργα.

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2020, δώδεκα αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης επιλέχθηκαν από τις συλλογές του μουσείου λόγω της σημασίας και της μοναδικότητάς τους και ψηφιοποιήθηκαν για την προβολή τους σε 360° μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου. 

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του μουσείου μπορούν τώρα να λάβουν μέρος σε μια εικονική περιήγηση που περιλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση στον πρώτο όροφο και επιλεγμένους σταθμούς του δευτέρου ορόφου. Το τηλεοπτικό στούντιο και οι ανταλλαγές τηλεφώνων αποτελούν μέρος της περιήγησης. Η εικονική περιήγηση περιλαμβάνει περίπου 50 σταθμούς που παρέχουν ποικιλία ειδών με κείμενα, εφαρμογές AR και VR, ήχο, βίντεο, ψηφιακά παιχνίδια και πολλά άλλα.

COSMOTE “Grow your Business
Με το σύνθημα #GrowYourBusiness, η COSMOTE υποστηρίζει την ανάπτυξη των μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή. Η COSMOTE θεωρεί την προώθηση των ελληνικών εταιρειών ως σημαντικό μέρος της συνολικής κοινωνικής ευθύνης της. Για αυτόν τον λόγο, συστήθηκαν τα σεμινάρια “#GrowYourBusiness - Meet the Experts”. Έλληνες επιχειρηματίες συναντήθηκαν με εμπειρογνώμονες από διάφορους οικονομικούς τομείς για να ανταλλάξουν εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Οι ομιλητές των σεμιναρίων περιλάμβαναν επιτυχημένους επιχειρηματίες και γνωστούς εμπειρογνώμονες στους τομείς των ψηφιακών εργαλείων, της τεχνολογίας και της εμπειρίας των πελατών. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες μεγάλες πόλεις και προσέλκυσαν περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες.

Από την αρχή αυτής της πρωτοβουλίας, εκπρόσωποι περισσότερων από 4.000 εταιρειών έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών και κατά συνέπεια μπόρεσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τις δεξιότητες των εταιρειών τους.

Κοινωνική συνεισφορά

Υποστήριξη σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για παιδιά
Πέρυσι, ο Όμιλος ΟΤΕ υποστήριξε και πάλι 17 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εργάζονται για τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα με μια οικονομική συνεισφορά σχεδόν 500.000 ευρώ. Τα τελευταία 20 χρόνια, η εταιρεία χρηματοδότησε πάνω από 60 ιδρύματα με σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Τρεις από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις επιλέχθηκαν από τους υπαλλήλους μας μετά από εσωτερική ψηφοφορία. Δύο από αυτές τις οργανώσεις είναι αφιερωμένες στην προώθηση της ανάπτυξης παιδιών με νοητική υστέρηση και στην έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία παιδιών σε όλο το φάσμα του αυτισμού. Ο τρίτος οργανισμός προσφέρει ειδική υποστήριξη για την εκπαίδευση νέων και των οικογενειών τους με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης.

Ίδρυση κέντρων παιδικού τραύματος
Σε συνεργασία με το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», ο Όμιλος ΟΤΕ συνέβαλε στην ανακαίνιση και τον τεχνικό εξοπλισμό των κέντρων τραύματος του γενικού νοσοκομείου της Τρίπολης τον περασμένο Μάϊο. Τα κέντρα τραύματος και των 16 νοσοκομείων φροντίζουν περίπου 110.000 παιδιά ετησίως. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 540.000 ευρώ για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για τις θεραπείες παιδιών σε 16 κλινικές σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολιτισμός και καινοτομία

Προώθηση αρχαιολογικών ανασκαφών και χορηγίες για εκθέσεις
Πέρυσι, οι αρχαιολόγοι στο νησί της Κέρου μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα εργασίας στον χώρο ανασκαφής και τα εργαστήριά τους. Το σύστημα λειτουργεί με την καινοτόμο εφαρμογή iDig και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως μέρος μιας προϊστορικής ανασκαφής.

Για να υποστηρίξει το έργο των αρχαιολόγων και της ομάδας ανασκαφών, η COSMOTE ενίσχυσε το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο 4G και 4G+ στην περιοχή για να παρέχει υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο καθώς και εξαιρετική συνδεσιμότητα. Η εταιρεία παρείχε και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καθημερινή καταγραφή και τεκμηρίωση του έργου από την αρχαιολογική ομάδα.

Τον τελευταίο χρόνο δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανασκαφών στο νησί της Κέρου. Ωστόσο, ελήφθησαν προστατευτικά μέτρα για τον αρχαιολογικό χώρο και τα ευρήματα. Η έκθεση «Δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ, έναν οικισμό στην Κέρο 4.500 χρόνια πριν» στο Κουφονήσι είχε μια πολύ επιτυχημένη σεζόν με περισσότερους από 2.000 επισκέπτες πέρυσι. Η μεταφορά της σε μεγαλύτερες αίθουσες και με περισσότερα έργα τέχνης είχε προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2020 στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηνών. Ταυτόχρονα, η COSMOTE είναι επίσης ο κύριος χορηγός της έκθεσης «Ίχνη», η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη στο Κουφονήσι. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει ευρήματα από την αρχή της Κυκλαδικής εποχής που βρέθηκαν στα νησιά Άνω Κουφονήσι και Κάτω Κουφονήσι.

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός
Το πρόγραμμα «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» είναι μια τετραετής έκθεση ΤΠΕ του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διεθνή εμβέλεια και την ιστορική του σημασία. Παρουσιάζει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της μοναστηριακής κοινότητας του Αγίου Όρους σε ψηφιακή μορφή. Ο σκοπός της ψηφιοποίησης και της τεκμηρίωσης των ιστορικών αρχείων και των έργων τέχνης της Αθωνικής Πολιτείας ήταν να διατηρήσει, να προστατεύσει και να γνωστοποιήσει αυτούς τους μοναδικούς πολιτιστικούς θησαυρούς. Ήταν σημαντικό για τους διοργανωτές να διαθέσουν τις πληροφορίες αυτές σε όλη την υφήλιο και διαδικτυακά με τρόπο που να αντανακλά και να σέβεται το πνεύμα και την πνευματικότητα του Αγίου Όρους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εξειδικευμένες διαδικασίες ψηφιοποίησης, εφαρμογές VR και υπηρεσίες τεκμηρίωσης για τα ιστορικά χειρόγραφα και τα έργα τέχνης, την ανάπτυξη μιας υποδομής ΤΠΕ και την παροχή των απαραίτητων εγκαταστάσεων πληροφορικής και λογισμικού για τη διαχείρισή τους.

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις αυτού του προγράμματος, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:

 • Συνεργάστηκε με πολυάριθμες ομάδες γνωστών ακαδημαϊκών από διάφορους τομείς.  Πάνω από 200 εμπειρογνώμονες, όπως βυζαντινοί ερευνητές, θεολόγοι, ιστορικοί, συγγραφείς και αρχιτέκτονες, καθώς και οι ίδιοι οι μοναχοί βοήθησαν στην τεκμηρίωση του υλικού. Επιπλέον, δόθηκε σε επιλεγμένους εκπροσώπους των μοναστηριών η τεχνογνωσία που απαιτείται για τη συνέχιση του προγράμματος.
 • Δημιουργήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφιακές ηχογραφήσεις για να καλυφθεί ένας τεράστιος αριθμός αντικειμένων από όλους τους τομείς της τέχνης, ειδικά από την Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη.
 • Εκσυγχρόνισε την τηλεπικοινωνιακή υποδομή στο Άγιο Όρος, χρησιμοποιώντας δίκτυα υψηλής ταχύτητας για την κάλυψη των αναγκών σταθερών και κινητών επικοινωνιών από τα μοναστήρια.
 • Ίδρυσε κέντρο δεδομένων στις Καρυές, κλειστής απομακρυσμένης πρόσβασης VPN img, για τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων ψηφιακού υλικού και απομακρυσμένης τεκμηρίωσης από μια ομάδα επιστημόνων.
 • Δημιούργησε τη διαδικτυακή πύλη mountathos.org σε πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ρωσικά και Σερβικά.

Χάρη στο πρόγραμμα «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός», οι απλοί άνθρωποι αλλά και οι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να ερευνήσουν για πρώτη φορά τα ιερά κειμήλια του Αγίου Όρους και την πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά της μοναστηριακής πολιτείας μέσω της εικονικής περιήγησης και των ηλεκτρονικών καταλόγων με ψηφιοποιημένο υλικό.

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο www.mountathos.org.

Εταιρικός εθελοντισμός

Ενώ πολλά από τα προγράμματα εθελοντικής βοήθειας του Ομίλου ΟΤΕ χρειάστηκε να τερματιστούν πέρυσι λόγω της πανδημίας, ορισμένα από τα μη κερδοσκοπικά προγράμματα μπόρεσαν να ανασταλούν έως το τέλος της καραντίνας.

Δωρεά μυελού των οστών
Σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση “Choose Life” και το ΚΕΔΜΟΠ - “Χάρισε ζωή” του Πανεπιστημίου Πατρών, η COSMOTE ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους υπαλλήλους της να δωρίσουν μυελό των οστών και να δώσουν ελπίδα σε όσους χρήζουν ανάγκης μεταμόσχευσης. Το πρόγραμμα έτρεξε καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους και οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να προσέλθουν στα εξωτερικά κέντρα υγείας της εταιρείας σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 560 εργαζόμενοι της COSMOTE έχουν προβεί σε δωρεά μυελού των οστών. Αφού έληξε η καραντίνα που προκλήθηκε από την πανδημία, οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να επισκεφθούν τα δώδεκα εξωτερικά κέντρα υγείας που στεγάζονται στα κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ και να δωρίσουν μυελό των οστών.

Πρόγραμμα αιμοδοσίας
Το πρόγραμμα αιμοδοσίας θα ξεκινούσε τον Μάρτιο του 2020. Λόγω του COVID-19, η έναρξή του αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2020. Οι διαδικασίες άλλαξαν για να διασφαλιστεί ότι οι εθελοντές αιμοδότες θα αισθάνονταν απολύτως ασφαλείς. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 1.000 αιμοδότες.

Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»
Το περιοδικό δρόμου «Σχεδία», το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 2013, προσφέρεται σε διάφορους χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από διαπιστευμένους πωλητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες. Οι άνθρωποι αυτοί λαμβάνουν ένα μέρος των εσόδων από την πώληση του περιοδικού «Σχεδία». Από τον Μάρτιο του 2020 η διοικητική έδρα του Ομίλου ΟΤΕ στο Μαρούσι έγινε ένας από τους χώρους πώλησης του περιοδικού «Σχεδία». Ωστόσο, λόγω της καραντίνας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και της προσωρινής παύσης λειτουργίας της, η Σχεδία αναγκάστηκε να αναστείλει τις πωλήσεις στους δρόμους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρείχαμε στους πωλητές την ακόλουθη υποστήριξη:

 • Αγορά 500 τευχών του περιοδικού, τα οποία διανεμήθηκαν στους υπαλλήλους μας
 • Προσφορά πακέτων τηλεπικοινωνίας (κινητή τηλεφωνία, SMS και δεδομένα) για περισσότερους από 50 πωλητές του περιοδικού, συνολικής αξίας άνω των 9.000 ευρώ
 • Κουπόνια αγορών για σούπερ μάρκετ αξίας 3.000 ευρώ συνολικά
 • Τηλεφωνική επικοινωνία και επαφή με τους πωλητές μέσω μιας ομάδας εθελοντών

Προστατεύουμε τον πλανήτη μας

Προγράμματα ανακύκλωσης στα κτίριά μας και στην αλυσίδα λιανικής
Ο Όμιλος ΟΤΕ τηρεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Αυτό ισχύει και για την αλυσίδα αξίας του. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας και έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία προγραμμάτων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτής και της συνειδητοποίησής της.

Ένα εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου, υλικών συσκευασίας, μελανιών εκτυπωτή, κινητών τηλεφώνων, άλλου μικρού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μπαταριών είναι σε λειτουργία στα κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ από το 2013. Το πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή του «διαχωρισμού αποβλήτων» και χρησιμοποιεί ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Χάρη στο πρόγραμμα ανακύκλωσής μας, μπορούμε να συνεισφέρουμε με ποσοτικοποιήσιμο και καλά τεκμηριωμένο τρόπο στην υλοποίηση των εθνικών στόχων ανακύκλωσης για τα προαναφερόμενα υλικά και έτσι να αυξήσουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των μετόχων μας.

Πέρυσι, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 24 από τα κτίριά μας σε όλη την Ελλάδα όπου στεγάζονται περίπου 9.000 εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης εφαρμόστηκε επίσης στα στούντιο και στα γραφεία της COSMOTE TV, με καινοτόμες διαφημίσεις με LED neon και μια νέα προωθητική καμπάνια για τα γυάλινα μπουκάλια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των ακόλουθων ανακυκλώσιμων ποσοτήτων:

 • Χαρτί: περίπου 66 τόνοι
 • Υλικά συσκευασίας: περίπου 11,57 τόνοι

Από το 2013, οι πελάτες λιανικής των COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ φέρνουν παλιές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet με αξεσουάρ, καθώς και οικιακές μπαταρίες και μελάνια εκτυπωτών στα καταστήματά μας, όπου και μπορούν να ανακυκλωθούν. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία των φυσικών πόρων.

Από τις αρχές του περασμένου έτους, περισσότεροι από 38 τόνοι κινητών τηλεφώνων, tablet, μπαταριών και μελανιών εκτυπωτών έχουν συλλεχθεί στις αλυσίδες λιανικής COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος επιστροφής συσκευών. Από την έναρξη του προγράμματος το 2007, έχουν ανακυκλωθεί πάνω από 1,1 εκατομμύρια κινητές συσκευές μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

#ZEROPLASTIC

Ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει ενεργά το παγκόσμιο κίνημα για την αποφυγή των πλαστικών αποβλήτων μίας χρήσης, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης τους και αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα στη ρίζα του - τη δημιουργία των πλαστικών απορριμμάτων.

Έχουν τεθεί νέοι φιλόδοξοι στόχοι για το 2020:

 • όχι πια πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης
 • κατάργηση των δοχείων μιας χρήσης και των πλαστικών δοχείων τροφίμων
 • λιγότερα γυάλινα μπουκάλια μιας χρήσης

Στο τέλος του 2020, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε επτά κεντρικά εμπορικά κτίρια και αφορούσε συνολικά 8.000 υπαλλήλους περίπου (σχεδόν το 76% του συνολικού εργατικού δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα).

Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν τον περασμένο χρόνο: Είχαμε 81% λιγότερα γυάλινα μπουκάλια και πλήρη κατάργηση των πλαστικών μπουκαλιών.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ αντικατέστησε τα πλαστικά καλαμάκια, τα μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης και τα πλαστικά πιάτα με χαρτί ή βιοδιασπώμενα. Τα πλαστικά ποτήρια και οι σακούλες απαγορεύτηκαν εντελώς από την εταιρεία το 2019.

Από την αρχή του προγράμματος, καταφέραμε να αποφύγουμε τη χρήση πάνω από 4,5 εκατομμυρίων πλαστικών ειδών μιας χρήσης, γεγονός που καταδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο τη δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ στο πρόγραμμα ZEROPLASTIC!

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Κυκλική οικονομία - Η COSMOTE παρέχει ανακυκλωμένες συσκευές

Ο Όμιλος ΟΤΕ ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και εξακολουθεί να είναι η μόνη που εφαρμόζει διαδικασίες για την επανεπεξεργασία συσκευών (μόντεμ ADSL img, VDSL img και VoIP, router και αποκωδικοποιητές τηλεόρασης). Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος ΟΤΕ διευκολύνει την παράταση της ωφέλιμης ζωής των συσκευών που έχουν αγοράσει οι πελάτες της COSMOTE και της αλυσίδας λιανικής ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Διασφαλίζουμε επίσης ότι οι συσκευές τελικού χρήστη απορρίπτονται σωστά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Πέρυσι, συλλέξαμε περίπου 340.460 τέτοιες συσκευές, εκ των οποίων περισσότερες από 284.500 έχουν ήδη υποστεί επανεπεξεργασία. Ανακυκλώθηκαν πάνω από 45.000 είδη.