Telekom Logo
Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen.
 • Corporate Responsibility Bericht 2020
 

Македонски Телеком

Никола Љушев
Извршен директор

Изминатата година беше година на предизвици без преседан, како за компанијата и така и за општеството како целина.

Нашето работно мото „Останете поврзани“ никогаш порано немало толку длабоко значење, како за нашите клиенти, така и за нас самите. Одржувањето на личен и деловен контакт со други лица одеднаш стана главна преокупација за време на глобалната пандемија со КОВИД-19. За нас, ова отсекогаш била јадрото на нашето работење. Оттука, справувањето со глобалната криза не ги помести нашите деловни приоритети, напротив, ги донесе во фокусот.

Придонес кон благосостојбата на општеството
Сметаме дека обезбедувањето непречена комуникација, а истовремено штитејќи го здравјето на нашите вработени, е наша најважна задача. Ако работата, образованието, информациите, па дури и комуникацијата се дигитални, ние мора да сториме сѐ што можеме за да обезбедиме доволен мрежен капацитет и стабилен пристап до интернет. Благодарение на посветените напори на нашите вработени, успеавме да ја постигнеме таа цел. Многу сме благодарни за ова.

Дополнителен фокус за нас беше да овозможиме нашите клиенти самостојно да ги менаџираат своите услуги и да не се изложуваат на дополнителни ризици. Понудивме дополнителна додадена вредност, повеќе интернет, повеќе ТВ и специјални понуди за да им помогнеме на нашите клиенти да се справат со оваа тешка ситуација и на компаниите да им ги дадеме алатките потребни за работа од дома.

Намалување на емисиите на СО2
Инвестиравме во ефикасни мрежни технологии и во оптимизација на нашите центри за податоци. Ние го подобруваме управувањето со енергијата во нашите капацитети и поставивме јасно дефинирани гранични вредности за возниот парк на нашата компанија во однос на емисиите на CO2. Инвестираме во енергија од обновливи извори – минатата година го опремивме со соларни панели и нашиот најголем центар за податоци. Со сите овие мерки, ние сме на вистинскиот пат дополнително да ги намалиме емисиите на стакленички гасови во иднина и да придонесеме за подобрување на квалитетот на живот. 

Заштеда на енергија со дигитални решенија
Како водечка компанија за иновации, наша задача во борбата за здрава животна средина е да го искористиме нашето најголемо добро – технологијата – во корист на општеството како целина. Од оваа причина, облак-услугите и решенијата за паметни градови се во фокусот на нашето портфолио. Веќе ги опремивме првите општини со интелигентно осветлување и сакаме да ја прошириме оваа технологија во многу повеќе општини.

Дигиталните решенија го подобруваат квалитетот на животот и го прават животот во градот поодржлив со намалување на потрошувачката на енергија, загадувањето со светлината и бучава и емисиите на CO2

 

Краток преглед: најважните факти

Пазари, деловни области и удел на пазарот  
 • 46 проценти учество во областа на широкопојасен интернет
 • Околу 50 проценти удел на пазарот на мобилни комуникации
 • 34 проценти удел на ТВ-пазарот
60 проценти удел на пазарот во споредба со главните конкуренти (вкупна продажба на компанијата)

Број на клиенти

 
 • Фиксна телефонија: 282 000
 • Широкопојасен интернет: 191 000
 • Телевизија преку интернет-протокол (IPTV): 142 000
 • Мобилна телефонија: 1,1 милиони
 • Домаќинства со комбинација на фиксни и мобилни услуги (FMC): 99 000
Број на вработени   Македонски Телеком:145
Deutsche Telekom AG е вклучен од   2000
Сертифицирана според   ISO 14001 и ISO 45001
Повеќе информации на интернет   www.telekom.mk

 

Развој на вработените

Ние создаваме култура во која нашите вработени може да се потпрат на фактот дека ќе бидат добро згрижени и охрабрени во нивниот понатамошен развој
Минатата година во Македонски Телеком, во тешките околности на пандемијата со КОВИД-19, сите наши напори беа насочени кон тоа да ја зајакнеме довербата на нашите вработени во нас. При организирање на нашите оперативни процеси, за нас беше многу важно да ја ставиме во преден план заштитата на нашите вработени, нивните семејства, нашите клиенти и општеството како целина. Не штедевме напори да ги поддржиме нашите вработени во непречено извршување на нивните задачи во компанијата, а истовремено и да ги заштитиме.

Друг важен аспект беше решеноста на компанијата да обезбеди програми и платформи неопходни за личен и професионален развој и напредок на нашите вработени, дури и под тешките услови за време на пандемијата.

Водиме грижа за нашите вработени
Бевме во можност да ги преземеме сите неопходни здравствени и безбедносни мерки за да ги заштитиме нашите вработени на работното место, во домашната канцеларија и во службата за клиенти, истовремено почитувајќи ги сите безбедносни прописи за КОВИД-19. Секаде каде што беше можно, брзо ги префрливме сите работни процеси на дигитално функционирање. На вработените, кои беа изложени на поголем ризик заради контакт со клиентите, им ја обезбедивме потребната заштитна опрема и совети. Нашиот координативен тим континуирано ги следеше условите за време на пандемијата и осигуруваше навремено спроведување на сите барања на здравствените власти. 

Важен фокус за нас беше и заштитата на менталното здравје на нашите вработени. Затоа, ја започнавме кампањата „Грижи се за себе“. Преку платформа за видео-совети, проминентни експерти за личен и професионален развој даваа корисни совети за тоа како да се справуваме со кризата со КОВИД-19. Дел од програмата беа и вебинарите со различни тематски фокуси, предводени од експерти, на пример: Справување со семејните и професионалните стресови, виртуелната работа, внимателност итн. Особено, беа дискутирани проблеми поврзани со пандемијата, вклучително и емоционална напнатост, страв и панични напади, справување со тешкотии за концентрирање и организација, справување со очекувањата од различните улоги, ефикасно и продуктивно структурирање на дневната рутина итн.

Во изминатите месеци на пандемијата, компанијата беше постојано и навремено во контакт со своите вработени преку разни, понекогаш сосема нови, канали на комуникација.

Развој на лидерски вештини
Минатата година исто така започнавме програма за развој на лидерски вештини. Појдовна точка беше соодветен процес на попис на сите наши менаџери, чиишто резултати ќе ни помогнат да изработиме оптимално портфолио за нивен развој. Со овој начин на учење ќе дознаете повеќе за себе и за вашиот стил на раководење и менаџирање. Во втората фаза, имплементирана е приспособена програма, базирана на потребите за развој на лидерските вештини на сите менаџери.

Исто така, постои програма за развој на лидерите на тимовите и претпоставените на центарот за повици. Во програмата се учат стратегии за градење вештини во областите на комуникација, разрешување конфликти, лидерско однесување, емоционална интелигенција и управување со времето и стресот. За време на едногодишната програма, учесниците работат на нивниот личен развој користејќи повеќе содржини за учење.

На ниво на групација ги имплементираме и глобалните програми за развој на извршните менаџери, како што е програмата „LeadFirst“ за извршни директори кои неодамна ја зазедоа својата прва менаџерска позиција MG4/MG5 во Македонски Телеком. Преку неа, учесниците добиваат јасна слика за нивната нова улога и може да создадат солидна основа за нивните лидерски активности.

Промоција на дигитализацијата и дигиталното учење
Иницијативата „YOU Learn“ беше воведена за сите вработени во Македонски Телеком, давајќи им можност за првпат да ги испробаат дигиталните платформи за учење Percipio и Coursera. Покрај тоа, им овозможивме на нашите вработени да учествуваат во „Explorer Learning Journeys“ на темите за дигитален маркетинг, анализа на податоци и развој на софтвер.

Едно од новите достигнувања во светот на работата е зголемувањето на важноста на домашната канцеларија. Ова нè поттикна да понудиме предавања за различни аспекти на WebEx, како што се основни концепти на WebEx, организација и имплементација на виртуелни состаноци, виртуелни курсеви за обука и алатки за соработка преку интернет, користење на WebEx Teams итн. За нас беше важно да ги информираме нашите вработени за сите алатки и платформи што можеби ќе им затребаат за непречена соработка и комуникација со нивните колеги и да ги обучиме да ги користат. На нашите директори им ги обезбедивме сите алатки што беа достапни во овој поглед, на ниво на групација.

За време на ова „ново нормално“, редовно ги информиравме вработените за достапните настани за обука преку страницата YAM „Learning from Experts“ (LEX). Таму имаше можности да се учествува во интересни и поучни курсеви за обука и предавања од колеги од целата групација.

Развој на вработените
Приспособени курсеви за обука беа уште една важна пресвртница на нашата агенда за човечки ресурси. Во соработка со Министерството за образование, Македонски Телеком им овозможи на вработените со ваучер да учествуваат на настани и курсеви за обука со цел да стекнат вештини за кои ќе останат релевантни и во иднина, а кои се однесуваат на процесот на дигитализација во нашата компанија. Над 30 вработени учествуваа на следниве отворени обуки и курсеви: Деловна информатика, анализа и визуелизација на податоци со Python, анализа на податоци преку Power BI, курсеви за обука за Scrum Master/Product Owner, курсеви за обука за софтверски тестери ISTQB, развој на веб-апликации на ASP.NET Core MVC, база на податоци на Oracle: Програмирање со PL/SQL, Microsoft Web Developer, Certified Network Defender и вмрежување со Windows Server 2016.

Минатата година беше лансирана нашата сертифицирана програма „Train-the-Trainer“ за вработените кои имаат контакт со клиенти во B2C Training Center. Колегите-обучувачи во овој проект го обучија нашиот продажен персонал од продавниците. Знаењето со кое се стекнаа во обуката треба да ја зголеми продажбата, да ја зголеми инволвираноста на вработените и да ја зголеми професионалната сатисфакција.

Иницијатива „Let‘s Go Beyond“
На почетокот на минатата година, започнавме со спроведување на локалните мерки „Let‘s Go Beyond“. Беа спроведени сите локални активности планирани за 2020 година. Успеавме да ја завршиме програмата за личен развој за 40 инфлуенсери. Овие вработени се вклучија доброволно и тргнаа на структуриран пат на учење за личен развој во траење од една година. Заради пандемијата, сите активности се одвиваа преку интернет и завршија во септември минатата година. Имаше настани за обука на темите мајндсет за раст, лидерство и влијание, комуникација и справување со конфликти засновани на SDI-методологијата (Инвентар за распоредување на силата) и на емоционална интелигенција.

„Моја идеја – проект за нова компанија“

Задршка на вработените и промовирање на поагилни методи на работа
Главниот фокус на новата иницијатива на Македонски Телеком – „Моја идеја – проект за нова компанија“ е промовирање на нови методи на работа. Вработените се охрабруваат проактивно да учествуваат и да даваат иновативни придонеси што иницираат позитивни промени. Нашата технолошка лидерска позиција ја должиме не само на стремежот, туку и на тоа дека сите значајни идеи треба да се сфатат сериозно и да се промовираат и дека треба да придонесеме за нивно спроведување. Следствено на тоа, почетниот сигнал за „Моја идеја – проект за нова компанија“ беше даден минатата година на настан за лансирање. Оваа иницијатива беше целосно во согласност со мотото на компанијата претходната година: да се стекне општествена перцепција како компанија на иднината!

Иницијативата „Моја идеја“ им дава можност да бидат слушнати сите што можат да имаат позитивно влијание и врз компанијата и врз општеството. Ова ги прави вработените важен ресурс на иновации за компанијата, вклучително и за резолуцијата донесена минатата година за користење на „технологијата за општо добро“. Вработените конципираат одредена идеја што е релевантна за сите засегнати страни (компанија, општество, вработени, деловен свет, итн.). Друга важна карактеристика на оваа стратегија е промовирање на иновативен начин на работење и организација кој е насочена кон агилност и перформанси. Наместо „Top-down“ дистрибуција или делегирање на задачи, овој пристап се фокусира на интердисциплинарно, еднакво работење, како и на помагање на компанијата да ги спроведува идеите од вработените.

На крај
Иницијативата „Моја идеја“ беше спроведена во неколку фази. Ова вклучуваше повик за учество, избор на идеи од жирито составено од врвни директори, понатамошен развој на идеите и презентирање на најдобрите идеи од соодветните тимови на заеднички настан на Денот на телекомуникациите (17 мај 2019 г.). Вкупно 97 идеи беа доставени од 66 различни учесници, т.е. врз основа на вкупниот број на вработени во Македонски Телеком, секој 18ти вработен имаше одредена идеја надвор од нивната главна област на одговорност што придонесе за компанијата. Поднесените идеи беа разновидни и беа подложени на внимателен процес на селекција, при кој беше земено предвид дека предлозите, иако многу различни, во основа сите служат за истата цел. Во некои случаи, индивидуалните идеи беа комбинирани во сеопфатен концепт на проектот со цел да се оптимизира нивниот потенцијал.

 1. Подобро односно дигитално искуство на клиентите
  Во фокусот се дијагнозата и проактивните дејства за подобро искуство на клиентот. Дигитализација на специфични процеси на патот на клиентот до контактот со нашата компанија („Customer Journey“).
 2. Корпоративна одговорност и енергетска ефикасност
  Поголема ефикасност преку употреба на соларни панели и развој на систем за контрола на потрошувачката на електрична енергија. Нагласување на улогата на компанијата во правилното управување со е-отпад и во борбата против загадувањето. Подолу се наведени дополнителни информации за концептот  „Соларна енергија за ТК Центар“.
 3. Корпоративна култура
  Развој на дигитална платформа за соработка и размена на знаења. Промовирање на продуктивна конкуренција и соработка преку транспарентност и отвореност.
 4. Mitarbeiter-App img 2.0 – Добитник на Vison Award 2019 од DT Europe
  Проширување на тековната Mitarbeiter-App со дополнителни функции кои го подобруваат процесот на внатрешна дигитализација и им го олеснуваат секојдневното работење на вработените.
 5. Skopje ZOO App
  Едукативна апликација во соработка со зоолошката градина во Скопје. Обезбедување содржина за животните која е соодветна за деца, како и организација на инволвирање и интеракција на клиентите.

Наша декларирана цел се иновативни пристапи кон работата кои се разликуваат од традиционалните процеси и ние вложуваме особени напори за нивно спроведување. На крајот на краиштата, сите сме свесни за нашата одговорност да ја носиме компанијата напред и да ѝ помогнеме да биде технолошки лидер врз основа на наша сопствена дигитална трансформација. Веруваме дека сега е вистинското време за ова.

Корпоративна одговорност и енергетска ефикасност: Соларна енергија за ТК Центар
Проектот „Соларна енергија за ТК Центар“, кој беше развиен од вработени од различни области како дел од програмата „Моја идеја“, го освои второто место во „Telekom Team Award“ во категоријата „Ракувај со почит и интегритет“. Аерозагадувањето е еден од најголемите проблеми во Скопје, главниот град на Северна Македонија. Со овој еколошки проблем се бориме создавајќи „зелена електрична енергија“ преку изградба на фотоволтаичен систем од 60 kW на покривот на најголемиот центар за податоци на Македонски Телеком, како дел од проектот „Соларна енергија за ТК Центар“. Проектот ја промовираше свеста за проблемот кај другите компаниии што ја зголеми нивната подготвеност да инвестираат во еколошка иднина. Тој беше избран за финансирање и имплементација од бордот на директори на Македонски Телеком и беше спроведен минатата година.

Вклучување на вработените во заедницата

Преземањето општествена одговорност и унапредувањето на општата благосостојба се дел од принципите на компанијата Македонски Телеком. Компанијата и нејзините вработени секогаш активно придонесуваат за надминување на тековните проблеми и вонредни состојби во земјата.

Донација на Клиниката за детски болести
Здравјето на децата е секогаш приоритет во општеството и во секојдневниот живот. Ова е уште поактуелно во овие кризни услови во кои сите моментално страдаме заради пандемијата со КОВИД-19.

Компанијата донираше специјална опрема за една амбуланта на Клиниката за детски болести во Скопје каде што може да се изолираат и прегледуваат деца со потенцијален ризик од КОВИД-19. На овој начин се намалува ризикот од инфекција кај млади итни пациенти и хронично болни деца. Заштитата на здравјето на децата е врвен приоритет и во нормални околности, но е особено неопходна за време на пандемија. Заедно со компанијата, нашите вработени ја поддржаа оваа одлична иницијатива со лични донации, промовирајќи го општото добро и кохезијата помеѓу компанијата, вработените и општеството. Оваа кохезија никогаш не била поважна отколку што е сега.

Обновливи извори на енергија за центри за податоци
Во нашите центри за податоци се користи многу електрична енергија. Како дел од стратешкиот проект „Моја идеја“, тим кој се занимаваше со поефикасно управување со енергијата во зградите на компанијата и нејзиниот придонес кон поздрава животна средина разви концепт за соодветен фотоволтаичен систем.

Компанијата ја спроведе оваа идеја на тимот вработени со инсталирање на систем за соларна енергија на најголемиот центар за податоци во Скопје. Системот ќе ги намали штетните емисии на CO2 за речиси 50 000 kg годишно. Доколку оваа количина електрична енергија би се произвела во термоцентрала, би биле потребни 2 000 дрвја за да ги апсорбираат штетните емисии на CO2 од воздухот.

Во иднина, сите центри за податоци за производство во земјата ќе се напојуваат со електрична енергија од обновливи извори на енергија. На овој начин, Македонски Телеком ќе даде значителен придонес за намалување на емисиите на стакленички гасови и заштита на животната средина во урбаните средини.

Со помош на оваа иницијатива, Македонски Телеком ја исполнува и главната цел на Deutsche Telekom AG да постигне 90-процентно намалување на штетните емисии на CO2 до 2030 година. Инвестирањето во овој вид на проект е инвестирање во иднината на општеството како целина.

Вработените учествуваат во дигиталната кампања „Race for the Cure“.
Во соработка со „Борка – за секој нов ден“, организација чија цел е да се подигне глобалната свест за борбата против ракот на дојка, во почетокот на октомври минатата година, Македонски Телеком со тимови на вработени се вклучи во глобалната дигитална кампања „Race for the Cure“. Кампањата се одвиваше во над 30 европски градови, вклучително и Скопје и 13 други градови во Македонија. 

Компанијата е длабоко свесна за својата општествена одговорност и веќе неколку години ја поддржува оваа иницијатива претставена со знакот на розова лента. Како пионер на дигитализацијата, се разбира дека наша цел е да ги пропагираме, промовираме и финансиски да ги поддржуваме напорите за помош на сите сограѓани со цел да изградиме хумано дигитално општество во кое сите имаат корист од предностите на технологијата. Кампањите како „Race for the Cure“ се од суштинско значење за информирање и подигање на свеста кај пошироката јавност.

Учеството на нашите колеги во Race for the Cure уште еднаш покажа дека социјалната ангажираност е составен дел од нашиот корпоративен идентитет.

Општествени иницијативи

Учество на вработените во општествено одговорни проекти
Технологијата за општо добро е мотото што ги обликува сите аспекти на нашите деловни активности. Имајќи го ова предвид, ги охрабруваме нашите вработени да развиваат и активно да спроведуваат проекти кои даваат практичен придонес кон некомплициран и „паметен“ дигитален начин на живот.

Професионалниот живот на вработените во Македонски Телеком е разновиден, но без оглед на нашите различни задачи и позиции, сите споделуваме чувство на етичка и човечка одговорност за дигитализацијата.

Проектот „Моја идеја“ на компанијата е токму тоа што го сугерира неговото име: Вработените ги доставуваат и објаснуваат своите идеи и размислувања за важните аспекти на спроведувањето на стратешките цели на компанијата. Се избираат најдобрите предлози и се поддржуваат додека не бидат целосно спроведени. Посветеноста на нашите вработени во овие општествено одговорни проекти е една од вистинските силни страни на компанијата.

Дигитални авантури при посета на зоолошката градина
Македонски Телеком ја разви апликацијата Skopje ZOO,
резултат на стратешкиот корпоративен проект „Моја идеја“, во кој вработените доставуваат предлог-проекти за практично спроведување на стратегијата. Со апликацијата Skopje ZOO, тимот на вработени дизајнираше вистинска дигитална авантура за посета на зоолошката градина во Скопје со голема лична посветеност и се здоби со конкретно искуство за имплементација на општествено одговорни проекти. Кога се објавува една апликација и истата е прифатена и користена од пошироката јавност, тоа дава одлично чувство на достигнување. Почетокот се случи по повеќемесечна напорна заедничка работа на вработените и раководните лица во „Македонски Телеком“, што беше дополнето со придонеси од надворешни компании за развој на софтвер. Со апликацијата, компанијата уште еднаш покажа дека ја исполнува својата дигитална одговорност.

Со помош на апликацијата Skopje ZOO, посетителите на зоолошката градина сега може да ги купат своите билети преку интернет. Апликацијата содржи дигитални помагала за ориентација и нуди информации за различните животни во зоолошката градина кои се соодветни за детска возраст.

Оваа апликација, која е лесна за користење, може да се преземе бесплатно од Play Store или App img Store. Посетителите не мора да креираат кориснички профил и може да ја користат апликацијата на три јазици: Македонски, албански и англиски јазик. Единствениот услов за ова ново дигитално искуство е активна интернет конекција.

Опцијата за купување билети преку интернет е значајна дигитална предност за корисниците, особено имајќи ја предвид пандемијата со КОВИД-19 Не само што заштедувате време и избегнувате редици кај билетарата, туку сте заштитени и од вирусот во поглед на правилата за растојание што сè уште постојат.

Брзо и лесно се пристапува до информациите за животните во зоолошката. По скенирање на QR-кодот, кој се наоѓа на таблата со информации поставена на живеалиштата на животните, добивате пристап до текстуални и аудио информации. Овие информации се особено интересни за децата, но апликацијата нуди и дигитална мапа како помагало за ориентација при обиколката на зоолошката градина.

Се планираат дополнителни функции на апликацијата. Тие ќе допринесат за уште поголема забава, едукативна содржина и информации за посетителите на зоолошката градина во Скопје.

Менторите на Македонски Телеком промовираат дигитална инклузија
Во октомври минатата година, Фондацијата Телеком за Македонија и УНИЦЕФ упатија отворен повик за млади иноватори да работат на решенија за инклузија на деца и млади со попреченост. Десетте тимови со најдобри предлози вклучија лица со различна попреченост. Тимовите мораа да се справат со следното прашање: Како може дигиталната технологија да придонесе за поактивно вклучување на децата и младите со попреченост во училиштето и секојдневниот живот? Висококвалификуваните ментори-волонтери од Македонски Телеком едвај чекаа да почнат да работат со младите иноватори како дел од проектот. Ова уште еднаш ја демонстрираше вистинската посветеност и ентузијазам на нашите вработени за општествено одговорни проекти.

Во нивните извештаи за искуството, нашите колеги истакнаа дека дигиталната инклузија се покажала како вистински предизвик за нив. Проектот им даде можност да ја користат дигиталната технологија за навистина возвишена цел и да им го олеснат секојдневниот живот на младите со попреченост.

Тие сметаат дека соработката со младите во рамките на оваа непрофитна иницијатива е многу збогатувачка и инспиративна, како на професионален план, така и во однос на нивните општествени интереси.

За нашите вработени, менторството се состои од давање и земање. Од една страна, овој проект ги поддржуваше лицата со попреченост, додека од друга страна, нашите вработени дознаа повеќе за важен дел од населението, кој, за жал, сè уште е едвај забележан во општеството. Работата за дигитална инклузија е важна за нашата компанија како пионер во задачата дигитализацијата да биде што посеопфатна во општеството.

Дигитална инклузија

Дигитално општество за сите: Инклузивен проект за деца и млади со попреченост
Еден од најголемите предизвици на денешницата е градење на праведно дигитално општество во кое може да учествуваат сите луѓе, без исклучок. Целта за премостување на дигиталниот јаз претставува основа на партнерството помеѓу фондацијата Телеком за Македонија и УНИЦЕФ. Целта е да се изнајдат дигитални решенија за рушење на бариерите со кои се соочуваат хендикепираните деца и млади во училиште и во секојдневниот живот.  

Работилници за дизајнерско размислување – младите иноватори работат креативно со ментори од Македонски Телеком                                                                  
Најдобар начин да се иницира промена е вклучување на младите во развој на решенија. Младите иноватори беа поканети да учествуваат на отворен повик од Generation Unlimited и да најдат одговори на прашањето „Како дигиталната технологија може да придонесе за поактивно вклучување на децата и младите со попреченост во училиште и во секојдневниот живот?“. Десет тимови (финалисти, на возраст од 14 до 24 години) работеа на задачата заедно со ментори од Македонски Телеком, вклучувајќи експерти за технологија, ИТ и маркетинг. Секој тим имаше член со попреченост, чие искуство од прва рака од реалниот свет даде суштински увид за решавање на проблемите. Од десет тимови-учесници, пет финалисти се најдоа во потесниот избор. Тие добија дополнителна финансиска поддршка и континуирано менторство за понатамошно развивање на нивните идеи.  

Финалисти и учесници на меѓународен натпревар
Финалистите со нивните ментори работеа на своите решенија до април 2020 година. Поради вонредните околности на пандемијата со КОВИД-19, тие мораа виртуелно да ги презентираат своите предлози. Финалистите кои ги доставија двете најдобри решенија – едно за бионичка рака и едно за дигитално мени – добија парична награда и дополнително лично менторство за понатамошно развивање на своите проекти.  

Бионичка рака
Тимот за бионика разви роботска рака со пристапна цена. Таа снима сигнали од мускулни сензори и им помага на луѓето без раце да ги извршуваат своите секојдневни задачи. Секој заинтересиран може да избере соодветна големина и бесплатно да ги преземе моделите за 3Д-печатење преку интернет, потоа да го испечати дизајнот на 3Д-печатач, да ги нарача преостанатите делови преку интернет и да ја состави раката без потреба од обука. Моделот чини помеѓу 150 и 200 американски долари и се дава бесплатно на секој што нема доволно финансиски средства.

Инклузивно мени
Тимот „Mind Benders“ разви широко достапно, дигитално инклузивно мени засновано врз принципите на универзален дизајн. Решението им овозможува на лицата со попреченост сами да ги прегледуваат менијата во рестораните. Менито доаѓа во неколку формати прилагодени за различни оштетувања на видот и слухот, дислексија и интелектуална попреченост. Во декември 2020 година, двајцата финалисти во земјата учествуваа на меѓународен натпревар. Таму наградата беше дополнителна сума од 20 000 американски долари, овозможена од меѓународната програма за инкубација на партнерите на Generation Unlimited. Овој натпревар за млади се одржува во 41 земја низ светот.  Младите иноватори демонстрираа дека може да ја искористат технологијата за да ги срушат бариерите и да направат вистински промени.