T-Mobile
Netherlands
B.V.

Walter Goldenits
Director of Technology
Deutsche Telekom GmbH

De overgang naar een klimaatvriendelijke circulaire economie is voor T-Mobile Netherlands een van de allerbelangrijkste aandachtspunten. Wij zien het dan ook als een bindende verplichting om 100 procent van onze energiebehoeften te dekken uit hernieuwbare bronnen, samen te werken met onze leveranciers, nieuwe ontwerpconcepten toe te passen, het materiaalverbruik te verminderen en het ontstaan van afval te vermijden. Onze acties stellen ons in staat om wereldwijd zaken te doen zonder een wereldwijde CO2-voetafdruk. Ons bedrijf streeft er altijd naar om alle taken uit te voeren met het hoogste niveau van milieuvriendelijkheid en in overeenstemming met de principes van de circulaire economie. Wij verbeteren voortdurend onze energie-efficiëntie en verminderen onze afvalproductie, ondanks de exponentiële groei van ons netwerk, de enorme toename van ons dataverkeer en het groeiende aantal van onze winkels.

Dag na dag maken we een bewuste keuze om de nieuwste milieuvriendelijke technologie te gebruiken. Wij voeren ons milieubeleid uit op basis van de internationaal erkende ISO 14001-norm voor milieubeheersystemen en zetten ons in voor de Sustainable Development Goals img (SDG's) van de Verenigde Naties. Onze benadering van duurzaamheidsbeheer is erop gericht invloed uit te oefenen op de manier waarop onze hele toeleveringsketen het milieu beïnvloedt, van leveranciers tot klanten. Dit omvat ons inkoopproces, onze activiteiten en de gevolgen van onze producten en diensten tijdens en na het gebruik ervan. 

Wij zijn er trots op dat wij onze technologie en knowhow kunnen inzetten in de strijd tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting. Wij zijn overtuigd van de voordelen van een verbonden wereld, maar we weten ook dat we kinderen, senioren en uitgesloten bevolkingsgroepen een veilige toegang tot digitale diensten moeten bieden, zodat zij zich vrij en zorgeloos online kunnen bewegen. Wij werken ook onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat onze toonaangevende netwerktechnologie het algemeen belang dient. Om sociale verbeteringen tot stand te brengen en het milieu te beschermen, werken wij samen met sociale ondernemers om innovatie in gezondheid, onderwijs en Smart-City te stimuleren.

Kathleen Loods
hoofd CSR
T-Mobile Netherlands B.V.  

 

In een oogopslag: De belangrijkste feiten

Markten, bedrijfssegmenten en marktaandelen   

T-Mobile Netherlands is een van de grootste telecommunicatiebedrijven in Nederland en biedt haar particuliere en zakelijke klanten vaste en mobiele internet-, telefonie- en televisiediensten aan. In Nederland gebeurt dit via de merken Ben, Tele2, Simpel en T-Mobile

Aantal klanten   Klanten met een vaste lijn: 739 000
Mobiele klanten: 6 900 000
Aantal medewerkers   2 078
Deelname van Deutsche Telekom AG sinds   2002, 100 procent
Gecertificeerd volgens  

ISO 9001 img:2015   

ISO 14001 img:2015
Meer informatie online   www.t-mobile.nl
Eigen CR-rapporten  

www.t-mobile.nl/over-ons/duurzaamheid

CSR Report 2020

Onderscheidingen en lidmaatschappen

T-Mobile Netherlands werkt met veel verschillende partners en organisaties samen:

 • Stibat: Non-profitorganisatie die de circulaire economie promoot door batterijen en accu's te recycleren.
 • ICT Milieu: De Stichting ICT Milieu organiseert in samenwerking met Wecycle de inzameling en verwerking van afgedankte ICT-apparaten.
 • Monet: Vereniging die de installatie van antennes in opdracht van netwerkexploitanten met de autoriteiten coördineert.
 • EcoVadis img: Ratingplatform voor de beoordeling van maatschappelijk verantwoord ondernemingsbestuur en duurzame aanbestedingen.

Energie-efficiëntie, milieubeheer en CO2-uitstoot

Aankoop van elektriciteit: 100 procent groen
Wij kopen alleen groene stroom voor ons netwerk en onze centrales, kantoren en winkels. Dit betekent dat alle elektriciteit die T-Mobile Netherlands gebruikt, duurzaam wordt opgewekt uit Europese windmolenparken. Daarmee is T-Mobile een van de milieuvriendelijkste telecomaanbieders van Nederland.

Vorig jaar verbruikte T-Mobile in totaal 173.472 MWh elektriciteit en 213.715 m3 aardgas. Dit betekent een vermindering van ons elektriciteitsverbruik met 5,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks onze aanhoudende groei en 5G-activiteiten. Onze investeringen in technologische maatregelen zoals consolidatie van datacentra, virtualisatie en de ontmanteling van verouderde apparatuur hebben bijgedragen tot deze ontwikkeling, maar zijn tot op zekere hoogte ook te wijten aan de COVID 19-pandemie, aangezien onze winkels vorig jaar wekenlang gesloten waren en onze kantoren grotendeels leegstonden.

Energieverbruik in gebouwen en winkels
Het energieverbruik in onze kantoorgebouwen en winkels is gestegen van 5.740 kWh in 2020 tot 6.005 kWh vorig jaar, een lichte stijging met vier procent. 

Zonnepanelen
T-Mobile Netherlands installeerde in 2012 meer dan 300 zonnepanelen op het dak van het administratief gebouw en op een van de datacenters. De zonnepanelen produceren jaarlijks ongeveer 60.000 kWh energie.

Energie-efficiëntie 2021
Onze doelstellingen voor het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot zijn de afgelopen jaren vastgesteld met behulp van de richtlijn inzake energie-efficiëntie. Wij willen de energie-efficiëntie van onze producten, diensten en processen verbeteren en tegelijk het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Het resultaat is een vermindering van de hoeveelheid energie die nodig is om producten of diensten te produceren. Dit wordt ook bevorderd door het feit dat de nieuwe generatie netwerktechnologie van meet af aan energie-efficiënter is. 

#GreenMagenta: Recycle-beweging

Recycle-beweging
Na de "plastic soep", zoals de grote hoeveelheden plastic die in onze oceanen drijven vaak worden genoemd, is elektronisch afval de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Dit zou wel eens heel snel tot een ernstige crisis kunnen leiden. T-Mobile Netherlands doet zijn best om dit probleem aan te pakken via zijn Recycle-beweging. Het gaat daarbij om een innovatief recyclingprogramma voor elektronisch afval dat de toepassing van de beginselen van de kringloopeconomie in de telecommunicatiesector moet aanmoedigen. Met de "Recycle Deal" als onderdeel van de Recycle-beweging biedt T-Mobile klanten niet alleen de nieuwste mobiele telefoon, maar ook de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de vermindering van elektronisch afval. Klanten kunnen hun mobiele telefoon na afloop van hun contract terug verkopen aan T-Mobile, waarna het toestel wordt gerecycled of voor hergebruik wordt aangeboden.

In het laatste decennium zijn wereldwijd meer dan zeven miljard smartphones geproduceerd. Wanneer klanten een nieuwe mobiele telefoon kopen, belanden oude toestellen maar al te vaak in de diepten van een lade of worden ze bij het restafval gegooid. Als telecommunicatiebedrijf moeten wij nu onze verantwoordelijkheid op ons nemen en actief bijdragen tot een duurzamer gebruik van waardevolle grondstoffen zoals goud, zilver en koper in oude mobiele telefoons. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit over de gehele levensduur van een hulpmiddel en verder tot het hergebruik van grondstoffen.

Dankzij de Recycle-beweging kunnen we de telecommunicatiesector in samenwerking met onze werknemers, klanten en partners steeds meer circulair maken en ons doel dichterbij brengen om mobiele telefoons volledig recyclebaar te maken. Gehoopt wordt dat ook andere spelers in de sector zich bij dit initiatief zullen aansluiten. In het voorbije jaar werden 2.559 mobiele telefoons teruggegeven en gerecycled.

Tech for Humanity

Technologie speelt een zeer belangrijke rol in ons dagelijks leven en in de samenleving in het algemeen - zij is onze constante metgezel geworden. Het biedt iedereen enorme mogelijkheden voor meer veiligheid, rechtvaardigheid en levenskwaliteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door bij de verdere ontwikkeling van technologische innovaties steeds de mens centraal te stellen. Technologische vooruitgang kan bijdragen tot het welzijn van de samenleving als katalysator voor sociale verandering. Denk maar aan alles wat 5G ons te bieden heeft.

Doel: Met het "Tech for Humanity"-programma gebruiken we onze technologische knowhow, onze connectiviteit en het leidende vaste en mobiele telefoonnetwerk van Nederland als innovatiemotor om sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan. Op deze manier leggen we de basis voor de digitale transformatie van de samenleving.

Wij richten ons vooral op de domeinen E-Health img, onderwijs en Smart City. Daarvoor gingen we in het voorbije jaar aan de slag met drie projecten:

VRiendje: Een joint venture met B2B-klanten (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen) om sociale uitsluiting te bestrijden met VR-oplossingen en 5G.

Personlost: Met behulp van 5G en de app Personlost om kinderen te vinden die verdwaald zijn op het strand. Dit ontlast reddingsdiensten, politie en strandclubs.

Project March: Door connectiviteit versterkt exoskelet stelt verlamde mensen in staat weer te lopen. 

Duurzame verpakking

Met behulp van de volgende projecten en oplossingen, waarmee vorig jaar proefprojecten zijn uitgevoerd, werken wij aan de verduurzaming van onze verpakkingen:

 • Eco-SIM: Eco-plastic (komt in 2022)
 • Halve sim: twee sim's op één kaart (50 procent minder plastic)
 • eSIM: met als doel de volledige eliminering van verpakking en transport (in 2021 ingevoerd)
 • Papier: 100 procent FSC-gecertificeerd.

Het uiteindelijke doel is om naar 100 project eSIM te gaan.

 

Bedrijfskleding gemaakt van milieuvriendelijke materialen

Sinds 2020 koopt T-Mobile uitsluitend bedrijfskleding gemaakt van duurzaam en milieuvriendelijk textiel, waaronder gerecycled polyester en biologisch katoen. Zo bespaarde onze aankoop van 1100 poloshirts van 100-procent biologisch katoen 440 kg CO2 en 1,5 miljoen liter water. Daarom wordt alle bedrijfskleding van T-Mobile Netherlands uitsluitend gemaakt van duurzame materialen. 

Sociaal rendement

Programma voor sociaal rendement: Onderwerpen als diversiteit en gelijkheid op de arbeidsmarkt spelen een centrale rol in het CR-beleid van T-Mobile Netherlands. T-Mobile en zijn klanten willen een "inclusieve samenleving" bevorderen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt herintegreren in de wereld van het werk, ongeacht de redenen voor hun moeilijke situatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die niet in staat zijn te werken of oudere burgers die al jaren geen werk hebben kunnen vinden. Dit is waar ons sociaal rendementsconcept om de hoek komt kijken. Sociale rendementsovereenkomsten stellen de terugkeer naar het werk van mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan verplicht bij aanbestedingen. Zo moeten de gevraagde diensten en/of de betrokken infrastructuur banen scheppen die openstaan voor de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Vorig jaar hebben we ons "Back At Work"-initiatief gelanceerd. 

Diversiteit, gelijkstelling en inclusie

Door een consequente steun van diversiteit, gelijkheid en inclusie (Diversity, Equality, Inclusion, DEI) ontketenen we het volledige potentieel van onze onderneming. Verschillende achtergronden en perspectieven versterken ons als bedrijf en als individuen. Op die manier verankeren wij ons in de samenleving en boren wij onze eigen creatieve en innovatieve energie aan. Wij zijn een onderneming waar het voor iedereen mogelijk is om trouw te zijn aan zichzelf en te profiteren van gelijke kansen. Wij zien dit niet alleen als onze plicht tegenover de maatschappij, maar ook als een noodzaak om relevant te blijven als onderneming en als leverancier die een gevarieerd klantenbestand bedient. De activiteiten in het kader van dit programma omvatten het volgende:

 • De ondernemingsraad is goed geïnformeerd, steunt het DEI-programma en streeft ook naar meer diversiteit in zijn eigen orgaan.
 • Wij hebben een team van ambassadeurs en een taskforce voor diversiteit, gelijkstelling en inclusie opgericht om onze doelstellingen te bewaken en uit te voeren, onze managers op te leiden en als sparringpartner te fungeren bij de aanwerving.
 • Wij zijn begonnen met zowel onze eigen recruiters als de wervingsbureaus bewust te maken van inclusiviteit en diversiteit in het wervingsproces.
 • Onze profielbeeldwereld vertegenwoordigt een diverse en multiculturele samenleving. Alle werknemers, klanten en partners komen aan bod in onze communicatie.
 • We hebben de flexibele vakantiekalender ingevoerd, zodat alle werknemers hun eigen vakantietijden kunnen kiezen.

Digitale inclusie

De digitalisering van onze samenleving gaat met grote sprongen vooruit en heeft gevolgen die veel verder gaan dan de technologie zelf. Ons leven samen is veranderd en zo ook onze samenwerking.

Verschillende factoren (leeftijd, sociale status, toegang, netwerk) zijn de oorzaak van de sociale, economische en financiële uitsluiting van kansarme groepen, waaronder ouderen, jongeren en kinderen. 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben geen toegang tot of problemen met het gebruik van digitale apparaten.

Alle mensen verdienen toegang tot de voordelen die onze gedigitaliseerde wereld te bieden heeft. De kloof tussen degenen die toegang hebben en degenen die dat niet hebben, leidt tot sociale uitsluiting. Wij zullen pas tevreden zijn als iedereen erbij hoort. Op die manier dragen wij bij tot de totstandbrenging van een gezonde en inclusieve digitale samenleving.

Wij willen met behulp van digitalisering eenzaamheid en sociale uitsluiting bestrijden. Daarbij zetten wij ons vooral in voor de ouderen en jongeren. Wij voeren momenteel verschillende projecten op dit gebied uit:

Social SIM: Toesteldonaties voor jongeren uit gemarginaliseerde groepen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met overheidsorganisaties.

T-Mobile Netherlands hulpteam voor klanten met betalingsachterstand
In de loop der jaren is het aantal klanten dat te laat is met het betalen van hun maandelijkse telefoonrekeningen aanzienlijk toegenomen. Om oplossingen te vinden voor deze verontrustende ontwikkeling, hebben wij een passend team van specialisten samengesteld. Het team heeft één doel, en dat is mensen helpen hun rekeningen te betalen, zodat hun verbinding met de onlinewereld niet verbroken wordt. We hebben het team volledige vrijheid van handelen gegeven voor deze taak. De maatregelen variëren van de uitsluiting van ongebruikte gebundelde producten met overeenkomstige contractaanpassingen tot het sluiten van op maat gemaakte betalingsovereenkomsten. Het doel van deze onconventionele aanpak is een persoonlijke band met de betrokken cliënten tot stand brengen en trachten hun precaire situatie te begrijpen. Het initiatief heeft bij veel klanten dankbaarheid en opluchting teweeggebracht. Een welkom neveneffect was de blijvende toegang tot de onlinewereld voor een bijzonder achtergestelde groep gebruikers.

Partnerschap met “Join Us”
Door het gebruik van digitale technologie willen wij mensen helpen hun eenzaamheid te overwinnen en hen in staat stellen deel te nemen aan de samenleving.

Sinds mei vorig jaar werkt T-Mobile samen met “Join Us” om jongeren in Nederland te helpen en het bewustzijn van het maatschappelijke probleem van eenzaamheid te vergroten. Acht procent van de jongeren in Nederland voelt zich chronisch eenzaam. Tijdens de COVID 19-pandemie meldde tot 81% van de jongeren eenzamer te zijn dan vóór de pandemie. T-Mobile steunt Join Us-initiatieven om een online-community op te bouwen. Honderden jongeren in heel Nederland volgen momenteel het programma Join Us offline in hun eigen woonplaats. Ze zijn nog niet online verbonden. T-Mobile steunt Join Us bij het onderzoek naar en de exploitatie van het expansiepotentieel voor online-activiteiten. Wij helpen ook op andere manieren, zoals het optimaliseren van websites en het ontwikkelen en lanceren van online campagnes. T-Mobile levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van Join Us om alle jongeren in Nederland die kampen met eenzaamheid te bereiken.

Mehr... Alle News