T-Mobile
Polska S.A.

Małgorzata Rybak-Dowżyk
Kierownik Działu Corporate Communications & CR
T-Mobile Polska

Aby sprostać naszej odpowiedzialności za środowisko, podjęliśmy w ostatnich latach działania na rzecz zachowania naszej planety dla przyszłych pokoleń. W żadnym wypadku nie możemy nie przyjmować do wiadomości zrozumienia, że ludzkość zaciągnęła    w pewnym sensie ogromny kredyt, jeśli chodzi o dobro naszej Ziemi. Stopa procentowa tego kredytu rośnie obecnie tak szybko, że musimy zacząć go spłacać, wyznaczając sobie przy tym ambitne cele. Z tego względu z przekonaniem i dużym zaangażowaniem wspieramy realizację celu koncernu, jakim jest zerowa emisja CO2. Rok 2021 był dla nas bez wątpienia rokiem wyznaczającym kierunek. Wspierając zieloną energię instalowaliśmy instalacje fotowoltaiczne, wprowadzaliśmy poddane recyklingowi telefony komórkowe i dokonywaliśmy zmian we flocie naszych pojazdów. W odniesieniu do oszczędnego gospodarowania zasobami koncentrowaliśmy się w minionym roku na zmniejszeniu zużycia papieru. Przeprowadziliśmy kampanię pod hasłem „Magentowe Lasy”, która skierowana była do naszych klientów biznesowych. W ramach tej kampanii zasadziliśmy jedno drzewo za każde zaoszczędzone dwa arkusze papieru. A to jeszcze nie wszystko! Są kolejne wyzwania, inwestycje i powody do dumy.

 

W skrócie: Najważniejsze fakty

Rynki, segmenty działalności i udziały w rynku

 

T-Mobile Polska jest jednym z wiodących operatorów na polskim rynku telefonii komórkowej. 

Liczba klientów

 

11,3 miliona

Liczba pracowników

 

4 127

Udział Deutsche Telekom AG od

 

1995 - akcjonariusz; jedyny udziałowiec od roku 2011  

Certyfikaty

 

ISO 9001 img:2015   

ISO 14001 img:2015 

ISO 45001:2018

Dalsze informacje w Internecie

 

www.t-mobile.pl oraz https://firma.t-mobile.pl/en/company

Własne raporty CR   https://raport-t-mobile-polska.pl/

Wyróżnienia i członkostwo

 

T-Mobile Polska jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji:

 • Global Compact
 • Polskie Zrzeszenie Technologii Informacyjnej i Telekomunikacji
 • Polska Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • fundacja Digital Poland
 • Konfederacja Lewiatan
 • Niemiecko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Nagroda Złotego Listka: T-Mobile Polska została po raz drugi wyróżniona za swoje działania CR nagrodą „Złotego Listka”. W ten sposób doceniono, że jako przedsiębiorstwo łączymy sukces gospodarczy z naszą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i środowiska.
 • W raporcie opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem w Polsce - Dobre Praktyki” opisanych zostało 19 inicjatyw T-Mobile. Jest to najobszerniejszy i najbardziej kompleksowy raport dotyczący inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.
 • Z okazji Europejskiego Miesiąca Różnorodności po raz pierwszy przedłożona została lista pracodawców najbardziej postępowych w Polsce pod względem zarządzania różnorodnością i integracją. Lista ta została sporządzona na podstawie wyników prac badawczych Diversity IN Check, które przeprowadzone zostały przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grupę organizacji partnerskich. Firma T-Mobile należała do wybranych pracodawców, dla których różnorodność i tolerancja stanowią podstawę wartości całego przedsiębiorstwa.
 • Firma T-Mobile ponownie wzięła udział we współzawodnictwie w ramach Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który został zorganizowany przez Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Akademię Leona Koźmińskiego. W poprzednim roku zajęliśmy trzecie miejsce w naszej kategorii branżowej.

Chętni do pomocy

Strzał startowy honorowego programu pomocy naszych pracowników padł już w roku 2002. Pierwszym projektem była pomyślana początkowo jako jednorazowa inicjatywa aukcja benefisowa dla naszych pracowników i ich rodzin. Stała się ona regularną imprezą, podczas której pracownicy i ich dzieci wytwarzają prace rękodzielnicze, które później są licytowane. Kolejne „główne punkty” aukcji to „prezenty z sercem”, miniwspółzawodnictwo, w którym pracownicy przedsiębiorstwa oferują na aukcje nietypowe prezenty. Kwoty wpłacone przez pracowników w ramach aukcji są podwajane przez T-Mobile, a cała suma powierzana jest działającym społecznie pracownikom T-Mobile. Współpracują oni ze sobą i opracowują własne projekty pomocowe we współdziałaniu z lokalnymi organizacjami.

CHILD ALERT - Każdy może zrobić coś dla innych

T-Mobile jest pierwszym (i dotychczas jedynym) operatorem telefonii komórkowej w Polsce, który we współpracy z policją stosuje system „Child Alert”, aby w ten sposób wspierać technologicznie poszukiwania zaginionych dzieci. Child Alert to system ostrzegawczy, którym zarządza stanowisko osób zaginionych w centrali policji. Opinia publiczna informowana jest o zaginionych lub uprowadzonych dzieciach za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, łącznie z telefonami komórkowymi, tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli ogłoszony zostanie alarm, T-Mobile wysyła specjalny MMS (Child Alert) do swoich klientów. Komunikat sporządzany jest przez policję i zawiera podstawowe informacje dotyczące zdarzenia i zaginionego dziecka. Komunikaty wysyłane są tylko do tych klientów T-Mobile, którzy wcześniej wyrazili zgodę na otrzymywanie takich powiadomień. 

Nowość dla klientów z niepełnosprawnościami

Firma T-Mobile Polska postawiła sobie za cel, zadbać o takie otoczenie, w którym nowoczesne technologie służą zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. To naturalna konsekwencja odpowiedzialności przedsiębiorstwa, które udostępnia innowacyjne rozwiązania w obszarze nowoczesnej technologii. Jednym z priorytetów T-Mobile Polska jest ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań zapewniających pełny brak barier dla naszych klientów.

Brak barier dla osób pozbawionych słuchu i słabo słyszących

 • Jako pierwszy operator na polskim rynku T-Mobile oferuje we wszystkich sklepach przedsiębiorstwa w godzinach pracy połączenie z tłumaczem języka migowego.
 • Wsparcie przez tłumaczenie na język migowy za pośrednictwem naszej infolinii. Więcej szczegółów na temat tego rozwiązania znajdą Państwo tutaj

Pomoc dla osób niewidomych i słabo widzących

 • Aby zapewnić osobom z upośledzeniem wzroku możliwość nieograniczonego korzystania z serwisów oferowanych przez T-Mobile, umożliwiliśmy zamówienie dokumentów drukowanych dużą czcionką oraz tłumaczenie dokumentów na pismo Braille'a.

Pomoc dla osób o ograniczonej mobilności
Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami regulacyjnymi projektować nasze sklepy pozbawione barier dla osób z niepełnosprawnościami. 

B.NET: Więcej bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dzięki edukacji

We współpracy z fundacją „Uniwersytet Cyfrowy” powołaliśmy do życia projekt edukacyjny B.Net. W ramach tej inicjatywy organizowane są liczne kursy szkoleniowe i warsztaty dla dzieci i nauczycieli, aby poprawić ich kompetencje cyfrowe i uczulić na punkcie zagrożeń internetowych. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i polskiego instytutu badawczego NASK.

Internet to prawdziwa kopalnia informacji i ofert rozrywkowych. W ostatnim czasie stał się ponadto integralnym i nieodzownym składnikiem szkolnej codzienności. Aby jednak Internet pozostał źródłem inspiracji, a nie stał się przyczyną nieprzyjemnych zdarzeń, należy znać zasady prawidłowego obchodzenia się z nim. Z tego względu konieczne jest przekazywanie już naszym najmłodszym użytkownikom, w jaki sposób zwracać uwagę na zagrożenia w Internecie, jak je rozpoznawać i jak się przed nimi chronić.

Z tego powodu w kooperacji z fundacją „Uniwersytet Cyfrowy” uruchomiliśmy w całym kraju projekt edukacyjny B.Net. Jest on skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, bibliotekarzy i gminnych centrów kultury w miastach do 50000 mieszkańców.

Nauczyciele zapraszani są do udziału w kursach szkoleniowych B.NET online, aby dokształcić się w zakresie najważniejszych aspektów bezpieczeństwa internetowego dla uczniów w wieku od 6 do 13 lat. W czasie kursu nauczycielom przekazywana jest szczegółowa wiedza i udostępniane są praktyczne scenariusze ćwiczeń, które w ciągu tygodnia mogą wypróbować w swoich szkołach przy użyciu B.NET. Udostępnione w trzech wersjach scenariusze (dla klas 1-3, 4-6 i 7-8) dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych uczniów. Aby docenić nauczycieli, którzy wykazali się szczególną inicjatywą i zaangażowaniem, na zakończenie projektu organizowane są w ich szkołach wesołe i pobudzające turnieje uczniowskie B.NET.

WE <3 DIVERSITY. SIŁA RÓŻNORODNOŚCI

T-Mobile od wielu już lat realizowane są projekty mające na celu wspieranie różnorodności i włączenia (D&I). Postawiliśmy sobie jednak za cel, aby pójść jeszcze dalej i jeszcze bardziej poświęcić się tej tematyce. Z tego względu postanowiliśmy w roku 2020 wziąć pod lupę nasze działania na rzecz wspierania różnorodności i na nowo opracować nasze rozwiązania.

W minionym roku rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnych nowości. Najpierw opracowaliśmy „STRATEGIĘ D&I 2021-2022” i przedłożyliśmy nasze plany dla ustalenia specyficznych celów różnorodności. Na imprezę wstępną dla wszystkich naszych pracowników zaprosiliśmy renomowanych gości, wśród nich Birgit Bohle, dyrektora ds. zasobów ludzkich w Deutsche Telekom, oraz polskiego rzecznika praw obywatelskich.

Kontynuujemy nasze inicjatywy edukacyjne. Przez cały rok organizujemy odpowiednie comiesięczne spotkania dyskusyjne z interesującymi gośćmi. Rozmawiamy wówczas na takie tematy, jak równouprawnienie, włączenie, potrzeby osób z niepełnosprawnościami, awans kobiet i wiele więcej. W czasie wakacji letnich zorganizowaliśmy inicjatywę #DiversityThursday, w której połączyliśmy tematykę różnorodności i włączenia z wiodącymi wartościami naszego przedsiębiorstwa i zaprezentowaliśmy je obrazowo w interesujący sposób. Wspieramy również oferty e-learningowe, które przygotowane są indywidualnie do potrzeb naszych pracowników. 

Modernizujemy proces rekrutacji przez włączenie modułu D&I podczas onboardingu i neutralne płciowo formułowanie naszych ofert pracy. Uwrażliwiamy osoby odpowiedzialne za personel w temacie ukrytych stereotypów („unconscious bias”) i regularnie pytamy kandydatów, czy uznają, że proces jest fair i wolny od dyskryminacji.

Dobitnie wspieramy zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Wdrożyliśmy serię szkoleń dla kadry kierowniczej, które skłaniają ją do intensywniejszej integracji ze swoimi zespołami. Dodatkowo wdrożyliśmy kolejny pakiet świadczeń socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami, które pracują w T-Mobile Polska.

Sieć pokoleń

T-Mobile wspólnie z fundacją TV Puls „Pod Dębem” wdrożyła projekt społeczny „Sieć pokoleń - bezpieczeństwo online dla seniorów”. W ramach tej inicjatywy wyposażono w komputery około tuzina domów seniora. Opracowany został program szkoleniowy, który ma zapoznać mieszkańców domu z zastosowaniem technologii. Ponadto w razie pytań do dyspozycji pozostają wykwalifikowani fachowcy centrum obsługi telefonicznej.

Z Internetu korzysta tylko 43 procent mieszkańców Polski w wieku od 65 do 74 lat. W porównaniu do innych grup wiekowych to bardzo mało, ale liczba ta jest bardzo mała również w porównaniu do innych krajów europejskich. Niestety w czasie pandemii sytuacja nie uległa poprawie. Dla osób starszych najważniejszymi kontaktami społecznymi są najczęściej krewni. Często pomagają oni seniorom w uzyskaniu dostępu do świata nowoczesnych technologii. Ponieważ konieczna była ich izolacja, starsze osoby zostały nie tylko pozbawione możliwości spotykania się z innymi osobami, lecz również pogłębiło się ich wykluczenie cyfrowe. W zakładach opieki sytuacja jest szczególnie trudna.

Celem projektu „Sieć pokoleń” jest ułatwienie seniorom dostępu do nowoczesnych technologii i poprawa ich cyfrowej kompetencji. Ponadto chciałoby się dać im do ręki narzędzie, za pomocą którego będą mogli poświęcić się swoim zainteresowaniom i hobby oraz utrzymać kontakt z rodziną i przyjaciółmi. W ramach kampanii T-Mobile podarował liczne laptopy jedenastu polskim domom seniora i domom opieki. Ale to jeszcze nie wszystko: Wszyscy seniorzy otrzymują bezpłatny dostęp do specjalnie opracowanego, 10-częściowego kursu od nazwą „Cyfrowy świat dla wszystkich”, w którym krok po kroku objaśniane są najważniejsze podstawy zastosowania komputerów, surfowania w Internecie i bezpieczeństwa online. Dla wszystkich, którzy mają jeszcze inne pytania pracownicy infolinii Magenta organizują ponadto doradztwo telefoniczne.

„Sieć pokoleń” to nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa T-Mobile. Od pewnego już czasu przedsiębiorstwo realizuje już działania, których celem jest integracja w świecie technologii wykluczonych grup ludności. W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwo zrealizowało szereg inicjatyw, wśród nich kampanię informacyjną „Strzeżcie się tych numerów”, aby chronić starsze osoby przed oszustami telefonicznymi, oraz „ABC technologii dla seniorów”, cykl artykułów poradnikowych, które zostały opublikowane w ulubionych czasopismach.

Wszyscy jesteście zwycięzcami

Czterech młodych influencerów, cztery sesje na żywo, przygotowane specjalnie dla widzów cztery materiały wideo poświęcone ważnym tematom bezpieczeństwa i platformie www.nawygranejpozycji.pl. Ta najnowsza kampania informacyjna T-Mobile skierowana jest do dzieci i osób młodocianych.

Pokolenie Z nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego i nie ma żadnych obawy przed zetknięciem z technologią. Jednak może również dojść do wykluczenia cyfrowego i to nie tylko z powodu braku kompetencji, ale również z powodu braku świadomości zagrożeń, jakie mogą czyhać w Internecie. Wiele młodych osób cierpi z powodu mobbingu internetowego lub niskiego poczucia własnej wartości, ponieważ nie potrafią sprostać wymaganiom nierealistycznych ideałów piękna w mediach społecznościowych. T-Mobile jest nowoczesnym, świadomym odpowiedzialności przedsiębiorstwem, które z jednej strony chce uczulić młodych ludzi na ryzyka w świecie online, ale z drugiej przybliżyć im również liczne korzyści, jakie udostępnia mądre obchodzenie się z Internetem.

Inicjatywa CR (ang. corporate responsibility - odpowiedzialność korporacyjna) „Na Wygranej Pozycji” ma oferować pomoc w orientacji w świecie nowoczesnych technologii i to w języku atrakcyjnym dla młodej grupy docelowej. Z tego względu poproszono o współpracę czterech influencerów, którzy aktualnie budują swoją karierę w Internecie. Mają oni poinformować o swoich doświadczeniach z myśleniem konkurencyjnym, samoakceptacją, ochroną danych i bezpieczeństwem. Czterech wybranych influencerów to: Zuza Borucka, Haaipapi, Colorowy i Wicia.

W każdy czwartek o godzinie 20:00 jedna osoba spośród wybranych influencerów uczestniczyła w sesji na żywo, podczas której uczestnicy w pokoju rozmów mogli zadawać pytania. Na początku sesji prezentowany był materiał wideo opracowany przez influencera, który służył jako podstawa późniejszej dyskusji. Pierwszym influencerem był Colorowy (tzn. Patryk Zapała), który zajął się problemem, jak należy reagować na negatywne komentarze i jak można chronić swoją sferę prywatną w mediach społecznościowych. Tematem kolejnych sesji były fake newsy, radzenie sobie z uczuciami i nierealistyczne ideały piękna propagowane w mediach społecznościowych. 

Magentowe Lasy

W ramach kampanii „Magentowe Lasy” T-Mobile posadzi jedno drzewo za każde dwa arkusze zaoszczędzonego papieru. W programie tym mogą wziąć udział wszyscy nasi klienci biznesowi, którzy otrzymują faktury w postaci wydruku na papierze. Mamy nadzieję, że uda nam się podwoić liczbę 30000 drzew, jakie chcieliśmy zasadzić wspólnie z naszymi klientami na początku tej inicjatywy. W następnej fazie kampanii całkowita liczba nowych drzew mogłaby wzrosnąć do 100000.

Aby wziąć udział w kampanii należy najpierw odwiedzić stronę internetową www.magentowelasy.pl. Po potwierdzeniu przejścia na fakturę elektroniczną klient otrzymuje odpowiedni link. Po kliknięciu tego linku klient może określić, gdzie ma być zasadzone drzewo. Istnieje sześć nadleśnictw, spośród których można dokonać wyboru: Lipusz (województwo pomorskie), Oborniki Śląskie (województwo dolnośląskie), Miechów (województwo małopolskie), Świdnik (województwo lubelskie), Jabłonna (województwo mazowieckie) oraz Wichrowo (województwo warmińsko-mazurskie). Zasadzimy jedno drzewo za każde dwa arkusze papieru zaoszczędzone przez naszego klienta, a klient otrzyma od nas odpowiedni certyfikat. 

Mehr... Alle News