T-Systems
Nederland
B.V.

Sake Algra
Managing Director
T-Systems Nederland B.V.

Voor T-Systems Nederland is maatschappelijk verantwoord handelen een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben wij een CR-strategie ontwikkeld die gericht is op een klimaatvriendelijke en hulpbronnenefficiënte samenleving, aantrekkelijke arbeidsomstandigheden, gelijke kansen voor deelname aan de informatie- en kennismaatschappij en duurzaam leveranciersbeheer. In het kort: Wij willen een milieubewust bedrijf zijn, een gewilde werkgever en een positieve kracht in onze samenleving. 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van “groene” initiatieven van ons bedrijf:

 1. Wij hebben het jaarlijkse energieverbruik in onze datacentra de afgelopen vier jaar gestaag teruggedrongen (afgezien van een stijging als gevolg van nieuwe klanten sinds 2020). 

 2. Wij moedigen onze werknemers aan om over te schakelen op elektrische voertuigen en te kiezen voor mobiliteitsvergoedingen. Op die manier hebben we het aandeel van volledig elektrische voertuigen in ons wagenpark kunnen verhogen van 0 tot 34 procent sinds medio 2020.

 3. Wij hebben in al onze kantoren en gebouwen een 100 % klimaatvriendelijk energieverbruik bereikt.

 4. Bij de beoordeling van potentiële leveranciers in het inkoopproces is een van onze selectiecriteria of het bedrijf in kwestie op een maatschappelijk verantwoorde manier handelt.

Als aantrekkelijke werkgever hebben wij een omgeving gecreëerd waarin onze werknemers in een home-office kunnen werken en desgewenst ook op kantoor kunnen werken (activiteitgerelateerd werken). De moderne kantooromgeving biedt ruimte voor teamwork, samenwerking en interactie. Daarnaast moedigen we onze werknemers aan om een gezonde levensstijl aan te houden terwijl ze thuiswerken met digitale aanbiedingen en ondersteuningsprogramma’s.

Actief bijdragen tot het welzijn van de samenleving is voor ons vanzelfsprekend. Vorig jaar hebben wij liefdadigheidsinitiatieven gesteund zoals de volgende:

 • Wij hebben kansarme kinderen voorzien van laptops en andere apparatuur voor schoolgebruik. 
 • We hebben onze medewerkers aangemoedigd om te doneren aan door het bedrijf gesponsorde goede doelen (watersnoodramp in Limburg, voedselbank in Utrecht).
 • In de delen van het land waar veel van onze medewerkers getroffen waren, hebben wij de slachtoffers van de overstromingen met financiële giften gesteund.
 

In een oogopslag: De belangrijkste feiten

Markten, bedrijfssegmenten en marktaandelen

 

Focus op internationale zakelijke klanten in de sectoren productie, transport en logistiek en consumptiegoederen. Marktaandeel ongeveer twee procent in IT-diensten in Nederland. 

Aantal cliënten

 

26

Aantal werknemers

 

290

Deelname van Deutsche Telekom AG sinds

 

2001

Gecertificeerd volgens

 

ISO 9001 img:2015  
ISO 14001 img:2015
ISO 45001:2018 
ISO 27001
ISO 20000
ISO 22301
CO2 Prestatieladder

Meer informatie online

 

www.t-systems.nl

Onderscheidingen en lidmaatschappen

 • Ondertekenaar van het Pact inzake klimaatneutrale datacentra (als onderdeel van de Total Solar Irradiance (TSI), zie Climate Neutral Data Center Pact)
 • Als ambassadeur voor het gezamenlijke digitaliseringsinitiatief #AllemaalDigitaal van de overheid en de particuliere sector heeft onze Managing Director Sake Algra deelgenomen aan verschillende tv-debatten en media-evenementen om mensen bewust te maken van het moeilijke lot van kansarme kinderen en studenten die worden uitgesloten van volledige deelname aan het onderwijs en de samenleving in het algemeen als het gaat om digitale technologieën. T-Systems Netherlands heeft het goede voorbeeld gegeven door laptops en IT-apparatuur te doneren aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. Het bedrijf loopt voorop bij de verwezenlijking van de doelstelling om iedereen gelijke toegang tot de digitale wereld te geven.

Kantoorgebouwen en datacentra worden milieuvriendelijker

Ons hoofdkantoor in Utrecht draait voor 100 procent op groene stroom en de energiemix wordt ook aangevuld met stadsverwarming. Het nieuwe gebouw heeft het Nederlandse Energiecertificaat A gekregen omdat het bijzonder energievriendelijk is. Ons tweede kantoor is verhuisd naar een nieuw, energievriendelijker gebouw in Rijswijk. Dit betekent dat wij vanaf januari 2021 alleen nog groene stroom gebruiken voor onze datacentra, kantoorgebouwen en elektrische voertuigen.

Niettemin zijn wij ons blijven concentreren op het verbeteren van de ruimte-efficiëntie in onze kantoorgebouwen en daardoor zijn wij erin geslaagd onze ruimtebehoeften aanzienlijk te verminderen:

 • Sinds 2021 is het totale vloeroppervlak met nog eens 26 procent verminderd dankzij de verhuizing van ons kantoor in Den Haag naar een nieuw kantoorgebouw in Rijswijk en door nieuwe werkmodellen aan te bieden.

In 2021 was ons belangrijkste doel voor onze datacentra om het energieverbruik gestaag te verminderen. Ondanks onze inspanningen werd echter zes procent meer energie verbruikt dan in 2020. Dit kan worden toegeschreven aan het hoge energieverbruik van de nieuwe klanten die in 2020 zijn geworven. Zonder deze nieuwe klanten zouden wij een daling van ongeveer elf procent hebben gezien. Wij blijven dus voortbouwen op onze successen van de vorige jaren:

 • 20202021: Stijging met 6 procent
 • 20192020: Stijging met 6 procent
 • 20182019: Vermindering met 22 procent
 • 20172018: Vermindering met 21 procent
 • 20162017: Vermindering met 28 procent en
 • 20152016: Vermindering met 13 procent

Deze vermindering werd bereikt door moderniseringsmaatregelen (lifecycle-beheer), de buitenbedrijfstelling van verouderde apparaten en de consolidatie van datacentra.

Programma ter bevordering van de inzetbaarheid van werknemers

Tot de belangrijkste succesfactoren voor de verwezenlijking van onze strategische doelstellingen behoren onze bedrijfscultuur en de bekwaamheid van onze werknemers. 

Vooruitdenken, samenwerking, openheid door het afbreken van silo-denken en het opbouwen van een leercultuur - dit zijn allemaal factoren die ons zullen helpen om het bedrijf te worden dat we willen zijn. Door alles wat wij doen op onze klanten te richten en onze competenties, en dus onze waardecreatie, voortdurend te verbeteren, kunnen wij onze klanten de best mogelijke service bieden. Onze werknemers zijn ons waardevolste bezit, want zonder hen zouden wij onze doelstellingen niet kunnen bereiken. Het is dan ook van belang hen mogelijkheden tot professionele ontwikkeling en een optimale leeromgeving te bieden.

T-Systems Netherlands zal zich blijven ontwikkelen tot een high performance organisatie. Daarom moeten wij onze manier van werken dienovereenkomstig succesgericht maken. Wij zullen een werkomgeving creëren waarin feedback door iedereen wordt verwelkomd en successen worden erkend en gevierd. Op die manier willen wij onze medewerkers inspireren om moedig en innovatief te denken en te handelen via de culturele en leiderschapsdoelstellingen van onze strategie. Op deze manier zullen wij erin slagen T-Systems Netherlands naar een succesvolle toekomst te leiden. T-Systems Netherlands is een aantrekkelijke werkgever. Wij willen dat onze werknemers trots zijn op zichzelf en hun collega's en dat ze met plezier voor ons werken. Daarom zijn wij vorig jaar begonnen met het uitbreiden van de vaardigheden van onze medewerkers om hen aan te passen aan de toekomstige behoeften van onze klanten. Wij zullen deze inspanningen dit jaar voortzetten. Al onze professionals moeten uitstekend opgeleid en gecertificeerd zijn en een bovengemiddelde knowhow hebben op het gebied van technologie, adviesvaardigheden en wendbaarheid.

Om onze bedrijfscultuur verder te versterken, hebben wij deze taak toevertrouwd aan vertrouwenspersonen die de verschillende divisies vertegenwoordigen. Met de hulp van onze “Pulse Champions” stelt elke sector zijn eigen doelstellingen en maatregelen vast om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten. Wij meten regelmatig onze vorderingen door middel van “temperatuurchecks”. Deze hebben de laatste jaren een gestage verbetering te zien gegeven.

Bevordering van gezondheidsbewustzijn

Bij T-Systems Netherlands zorgen we voor een gezonde werkomgeving voor onze werknemers. De gezondheid en veiligheid van onze werknemers zijn voor ons zeer belangrijke aandachtspunten, en wij streven ernaar hen alle mogelijke steun te bieden bij het bereiken van hun persoonlijke doelstellingen. Net als in 2020 is het afgelopen jaar voor velen van ons een grote uitdaging gebleken, aangezien we tijdens de wereldwijde COVID 19-pandemie onder crisisomstandigheden zijn blijven leven en werken. Om ons te helpen de pandemie zo mogelijk zonder gevolgen op lange termijn het hoofd te bieden, beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat wij allen een gezondere levensstijl aannemen.

Wij bieden onze werknemers veel verschillende manieren om hun vitaliteit, inzetbaarheid en prestaties te verbeteren. In 2019 startte T-Systems Netherlands het "Fit for the Future"-programma om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Wij moedigen onzen werknemers aan om aan gezondheidschecks deel te nemen en geeft het fiscale stimulansen om hen aan te moedigen in fitnessstudio's of sportclubs te gaan sporten. 

T-Systems Netherlands biedt jobcoaching aan en stelt gedetailleerde loopbaanprofielen op. Dit is bedoeld om werknemers te helpen de juiste loopbaankeuzes te maken en hen aan te moedigen zelf het initiatief te nemen om hun eigen inzetbaarheid te verbeteren. In de communicatie met onze werknemers, van wie de meesten nu van thuis uit werken, benadrukken wij regelmatig het belang van gezondheid en, in het bijzonder, geestelijk welzijn. Wij geven advies en bieden specifieke oplossingen. Wij verwelkomen en stimuleren werknemersinitiatieven, zoals de oprichting van jogging-, fiets-, motorsport- en golfgroepen om samen een positieve en gezonde levensstijl te cultiveren.

Vorig jaar hebben we een digitaal platform gelanceerd waar onze medewerkers tal van hulpmiddelen, werkhulpen, trainingen en informatie over (geestelijke) gezondheid, welzijn, home-office, leiderschap, Collaboration Tools en nog veel meer kunnen vinden om hen te ondersteunen op hun weg naar een gezond Work-Life-Balance. Het platform is onze “virtuele Fitness-Studio”.

Nieuwe werkmodellen

Tijdens de crisis van COVID 19 hebben we veel geleerd over doeltreffend samenwerken en het actief betrekken van ons personeel. Wij hebben nieuwe werkmodellen ingevoerd waarbij de taken die op een bepaald moment moeten worden uitgevoerd, bepalen waar deze taken worden uitgevoerd Taken die een hoge mate van concentratie vereisen, kunnen het best in een homeoffice worden gedaan. Taken die stimulering, innovatief denken en intensieve samenwerking vereisen, moeten daarentegen in onze nieuw ontworpen kantoorruimten worden vervuld. Daartussenin is er een hele reeks hybride modellen. De teams maken interne afspraken, waarbij transparantie en het belang van de cliënt altijd de hoogste prioriteit hebben.

Als dienstverleners hebben wij ook doeltreffende manieren gevonden om onze waardevolle relaties met klanten en prospects virtueel te beheren. We gaan nu meer digitaal met elkaar om, maar dat gaat niet ten koste van onze betrokkenheid en communicatie. Deze nieuwe werkmodellen, met minder woon-werkverkeer en reizen naar klantlocaties, dragen aanzienlijk bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot en het energieverbruik in onze kantoren.

Schenkingen van laptops voor school- en onderwijsdoeleinden

Als aanvulling op onze 2020 donatie heeft T-Systems Netherlands begin vorig jaar nog eens 250 laptops, docking stations, monitoren, muizen en toetsenborden, en netwerkapparatuur weggegeven aan #AllemaalDigitaal en IT4Kids. #AllemaalDigitaal is een gezamenlijk initiatief van de overheid en de particuliere sector om kansarme kinderen en studenten die worden uitgesloten van volledige deelname aan het onderwijs en de samenleving in het algemeen, toegang te geven tot school en onderwijskansen te bieden met betrekking tot digitale technologieën. De grote behoefte aan bijstand bleek bijzonder duidelijk bij het begin van de COVID 19-pandemie, toen kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen van Homeschooling werden uitgesloten wegens het gebrek aan on-linetoegang.

Mehr... Alle News